Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BITCOIN Fiyatları Google Trend Verileri ile Tahmin Edileblir mi? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Karşılaştırılması Üzerine Bir Örnek
(Can BITCOINS’ Prices Be Predicted By Google Trends Data? An Example of Turkey With Comparison of USA )

Yazar : Büşra KUTLU  & Durmuş SEZER & Umut Tolga GÜMÜŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 167-177
700    1487


Özet
Bitcoin; kullanım kolaylığı, değişimler için aracıları ortadan kaldırması ve daha pek çok sebepten ötürü bir hayli popüler bir para birimidir. Bitcoin konusu çoğu açıdan tüccarlar, yatırımcılar ve akademisyenlerin ilgisini çekse de literatürde bitcoin fiyatlarına dair çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı Google bitcoin aramalarına bakılarak bitcoin fiyatlarının tahmin edilebilirliğinin incelenmesidir. Ayrıca geçmiş bitcoin fiyatlarının günümüz bitcoin fiyatları üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Bu amaçla 2011-2016 yılları arasında haftalık bitcoin fiyatları ve Türkiye ve Amerika’daki Google “bitcoin” aramalarına ait veriler değerlendirilmiştir. Eviews programında uygulanan ARIMA yönteminden model seçiminde ve en küçük kareler metodundan ise tüm değişkenlerin anlamlılığını yordamak amacıyla faydalanılmıştır. Bulgulara göre Türkiye’de geçmişteki bitcoin fiyatları değerlendirilerek bugünün bitcoin fiyatları tahmin edilememektedir. Ayrıca; Amerika’daki bitcoin aramaları arttığı zaman bitcoin fiyatları düşüş gösterirken, Türkiye’deki bitcoin aramalarının artış veya azalış göstermesi ile bitcoin fiyatları herhangi bir değişikliğe uğramamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bitcoin, Google Trends Analizi

Abstract
Bitcoin is a very popular crypto currency primarily due to its ease of use, ability to remove intermediaries and also for many other reasons. Merchants, investors and academics are interested in bitcoin in various respects. But there aren’t so many researches about the investigation of bitcoin prices in the literature. In this study, we aimed at finding if “bitcoin” searches on Google in Turkey and USA can help to predict current bitcoin price or not. Besides that, we desired to examine the effects of prior bitcoin prices on current bitcoin prices. We run weekly historical data of bitcoin prices and also weekly data of “bitcoin” queries on Google which are searched for in Turkey and in USA separately between 2011-2016 years. We benefited from eviews program for our analysis. ARIMA method is used for model selection and least squares methods are used for evaluating the overall significance or separated significance of every variable. Our findings imply that when USA Google “bitcoin” searches increase, bitcoin prices drops. However, when Turkey Google “bitcoin” searches drop or increase bitcoin prices don’t affected by these movements.

Keywords
Bitcoin, Google Trends Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri