Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Oran Analizi Yöntemiyle Özel Hastane Finansal Performansının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Private Hospital Financial Performance by Ratio Analysis Method )

Yazar : Ferda BÜLÜÇ  & Okan ÖZKAN, & İsmail AĞIRBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 64-72
701    686


Özet
Bu çalışma ile Borsa İstanbul’da işlem gören özel bir hastane işletmesinin finansal performansını değerlendirmek, bu doğrultuda karar vericilere yol gösterici bilgi sağlamak ve literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında hastane işletmesinin 2013-2016 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu verilerine ulaşılmıştır. Hastane işletmesinin ilgili yıllara ait bilanço ve gelir tablosu verileri oran analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda hastane işletmesinin likidite oranlarının pozitif değerlere sahip olduğu; varlıklarının yaklaşık olarak yarısının yabancı kaynaklar ile finanse edildiği tespit edilmiştir. Uzun vadeli yabancı kaynak kullanımının yıllar itibariyle artış trendinde olduğu ve stok devir hızının da artmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kârlılık oranlarının pozitif değerlere sahip olduğu ve yıllara göre artmakta olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde hastane işletmesinin finansal oranlarının olumlu sonuçlar gösterdiği ve finansal açıdan gelişmekte olan bir hastane işletmesi olduğu düşünülmektedir. Hastane işletmesinin likiditesini ve kârlılık oranlarını artırıcı girişimlerde bulunması ve finansal planlamada analiz sonuçlarını dikkate alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Finansal Performans, Finansal Analiz, Oran Analizi, Özel Hastane

Abstract
With this study, it is aimed to evaluate the financial performance of a private hospital business traded in Borsa Istanbul; make contrubition to the related literature and develop recommendations for the decision makers in accordance with the findings. Within the scope of the study, financial balance sheet and income table data of the hospital for the years of 2013- 2016 has been reached. The balance sheet and income table data of the hospital for the relevant years were evaluated by the ratio analysis method. After analysing, ıt has been reached that the liquidity ratios of hospital business have positive values; almost half of the assets are financed by liability. It has been reached that use of long term liabilities is on the increase trend over the years and the stock turnover rate is also increasing. It is seen that profitability ratios have positive values and increase with the years. As a general evaluation, it is thought the financial ratios of hospital show positive results and financially developing hospital business. It is recomended that the hospital business should take initiatives to increase the liquidity and profitability ratios and consider the analysis results in financial planning.

Keywords
Financial Performance, Financial Analysis, Ratio Analysis, Private Hospital

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri