Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Endüstri İşletmelerinde Ar-Ge Projelerini Öncelik Sıralamasında Entropi Ağırlıklı TOPSİS Yöntemine Dayalı Çok Kriterli Bir Analiz
(Priority Range of R&D Projects In Industrial Enterprises Multi Criteria Desicion Making Analysis Based On Entropy-Weighted Topsis Method )

Yazar : Emre Bilgin SARI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 159-170
662    403


Özet
Endüstri işletmelerinde kullanılan kaynakları doğru yatırımlara aktarılması kararı uzmanları zorlayan problemlerdir. Ar-Ge projeleri de bilinmeyeni ortaya koyan ve işletme için sürprizler içeren yatırımları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Ar-Ge projelerini hayata geçirmeden önce kıt kaynakları değerlendirme yolunda bir kez daha düşünmek gerekmektedir. Bu çalışmada bir endüstri işletmesinin Ar-Ge bölümü tarafından ön çalışmaları tamamlanmış 15 projenin hayata geçirilmesi için önceliklendirilmesi problemi çözülmüştür. Projelerin tamamlanması altı kritere dayanmakta ve projeler on beş alternatifi göstermektedir. Çalışmada problemin çözümünde ÇKKV analizi yapılmaktadır. Entropi yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlenmekte ardından kriter ağırlıkları ile alternatif projeler arasında sıralama yapılmaktadır. Sıralama sonucu hangi projelerin öncelikli olarak ele alınması gerektiği hesaplanmakta ve hesaplama sonuçları işletme yetkilileri ile paylaşılıp değerlendirmeleri sunulmaktadır

Anahtar Kelimeler
Ar-Ge Projesi, ÇKKV, Entropi, Topsis, Sıralama Problemi

Abstract
Transferring the resources used in industrial enterprises to the right investments is a problem that forced decision makers. R&D projects are also bringing in investments that reveal unknowns and contain surprises for the enterprise. For this reason, it is necessary to think once again on the way to evaluate scarce resources before dreaming of R&D projects. In this study, the problem of prioritizing the 15 projects that have been completed by the R&D department of an industrial operation for survival has been solved. The completion of the projects is based on six criteria and the projects show fifteen alternatives. For the solution of the problem in the study MCDM analysis is done. The criterial weights are determined by the entropy method and then the criteria weights and the alternative projects are listed. It is calculated which projects should be considered as priorities and the results of the calculations are shared with the business authorities and evaluated.

Keywords
R&D Project, MCDM, Entropy, Topsis, Priority Problems

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri