Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği
(Periodic Analysis of Interest Rates and Exchange Rates; Turkey Example )

Yazar : İbrahim DOĞAN  ; Mahmut Şaban AFSAL; Bayram AYDIN & Süleyman GÜRBÜZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 199-205
568    698


Özet
Döviz kuru ve faiz oranı ilişkisi uzun yıllar boyunca tüm dünya ekonomilerinde ilgi odağı olmuştur. Özellikle çoğu ülkelerin dalgalı kur sistemini benimsemesi ve öte yandan faiz oranlarının da özellikle yatırımları etkilemesi bakımından ekonomi üzerinde oldukça etkili olan bir değişken olması bu ilginin artmasında önemli bir gelişme sağladı. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak Döviz kuru ve faiz oranı arasındaki volatilite yayılma etkisi yıllardır bir çok alanda çalışmaya konu olmuştur. Bu konu üzerine yapılan çalışmalarda özellikle zaman serisi analizlerinde çoğunlukla çelişkili sonuçlar ortaya çıkmış ve ortak bir sonuca varılamamıştır. Literatüre katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada Türkiye'de döviz kuru ve faiz oranı arasındaki volatilite yayılma etkisi eşik değerli ARCH (TARCH) analizi ile incelenmiştir. Çalışma dönemi olarak 04.01.2002 ile 21.04.2017 tarihleri arasında haftalık frekansta veriler seçilmiştir. Gerçekleştirilen birim kök testi sonuçlarına göre faiz oranı değişkeni düzey değerinde, döviz kuru ise birinci farkında durağan çıkmıştır. TARCH sonuçları ise faiz oranı volatilitesinin döviz kuru volatilitesini artırdığını işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Döviz Kuru, Faiz Oranı, ARCH (TARCH) yöntemi

Abstract
The exchange rate and the interest rate relationship have been the focus of attention for many years in the world economy. Especially as most countries adopt a floating exchange rate system and on the other hand interest rates are a very influential variable on the economy especially affecting investments which provided an important development in the increase of interest. As a natural consequence of these developments, the volatility spread effect between the exchange rate and the interest rate has been the subject of many field work for years. Studies on this subject have often produced contradictory results, especially in time series analysis, and no common result has been achieved. In order to contribute to the literatüre ın this study, volatility spread effect between exchange rate and interest rate in Turkey is examined with threshold value ARCH (TARCH) analysis. Between 04.01.2002 and 21.04.2017, weekly frekans were selected as the working period. According to the results of the unit root tests performed, the interest rate was stable at the variable level and the exchange rate was stable at the first difference. TARCH results indicate that interest rate volatility increases exchange rate volatility.

Keywords
Exchange Rate, Interest Rate, ARCH (TARCH) method

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri