Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of Cultural Intelligence on Loneliness in The Workplace
(Kültürel Zekanın İş Yeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisi )

Yazar : Tahir AKGEMCİ  & İlkay Can BAĞCI & Abdullah YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 93-106
567    748


Özet
Bu yazının amacı, kültürel zekanın iş yeri yalnızlığı üzerindeki etkisini ampirik olarak araştırmaktır. Bunun yanı sıra, verilerin analiz edilmesiyle amaç, iş yeri yalnızlığının üç boyutunun etkisini araştırmaktır. Veriler Kırgızistan'da üniversitelerde görev yapan toplam 96 Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi / Öğretim Asistanından elde edilmiştir. Veri analizi, SPSS istatistik programı ile gerçekleştirildi. Tüm varsayılan hipotezlerden elde edilen sonuçlar, varsaydığımızın tam tersini gösteriyordu. Bulgular, kültürel zekanın iş yerindeki yalnızlık üzerinde önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra, üst bilişsel-motivasyonel ve bilişsel-motivasyonelliğin iş yerindeki yalnızlık üzerinde olumlu ve belirgin bir etkiye sahip olduğu ancak davranışsallığın, iş yerindeki yalnızlık üzerinde olumsuz ve belirgin olmayan bir etki olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmanın önemi ve amacı, çalışmanın, bilime katkıda bulunmasıdır, çünkü kültürel zekanın tüm alanlardaki çalışmaları iş yerindeki yalnızlık üzerindeki doğrudan etkisini araştırmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Zeka, Kültürel Zeka, Yalnızlık, İş Yeri Yalnızlığı

Abstract
The purpose of this paper was to empirically investigate the effect of cultural intelligence on the loneliness in the workplace. Besides this, by analysis from the data our aim was also to explore the effect of three dimensions of on the loneliness in the workplace. Data was obtained from 96 Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Research Assistant /Teacher Assistant who work in universities in Kyrgyz Republic. The data analysis was performed with the statistical program SPSS. Obtained results from all assumed hypotheses indicated the opposite of what we assumed. The findings showed that the cultural intelligence has a significant and positive effect on the loneliness in the workplace. Beside this also was gained that metacognitive-motivational and cognitive-motivational has a positive and significant effect on the loneliness in the workplace but second dimension such behavioral indicate a negative and non-significant effect on the loneliness in the workplace. The importance of this research is that this study it’s contribution to science because yet still now has not been studied direct the effect of cultural intelligence on the loneliness in the workplace in all areas.

Keywords
Cultural, Intelligent, Cultural Intelligence, Loneliness, Loneliness in The Workplace

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri