Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketici Temelli Markalaşmada Bir Model Önerisi
(A Model Suggestion For Consumer Based Branding Process )

Yazar : Orhan DUMAN  & Murat Hakan ALTINTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 289-302
573    418


Özet
Markalaşma süreci işletme ve tüketici temelli markalaşma olarak sınıflandırılabilmektedir. Mevcut çalışma tüketici temelli markalaşma sürecine bir zincir model önerisi getirmektedir. Söz konusu model, tüketicinin algısal temelde sağladığı fayda ile markaya bağlanma arasındaki sürecin tanımlanmasına ve analiz edilmesine odaklanmaktadır. İlgili süreç ürün performansı, marka tercihi, öznel marka bilgisi, benlik temelli marka yönelimi ve duygusal marka bağlanımı faktörleri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Modelin temel varsayımı, bir tüketicinin önce markaya yönelik performans temelinde fayda aldığı, bu faydanın marka tercihini tetiklediği, daha sonra bu tercihin marka bilgisine dönüştüğü, marka bilgisinin benlik ile uyumunu destekleyerek tüketicide bir yönelim oluşturduğu ve neticede bir marka bağlanımının oluştuğudur. Bu kapsamda Bursa ili çerçevesinde 394 tüketici üzerinde gerçekleştirilen çalışma neticesinde, kurgulanan model yapısal eşitlik analizi ile test edilmiştir. Analiz, tüketicinin markalaşma algısında modele alınan beş ana faktörü zincir/sıralı olarak gerçekleştirdiği düşüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla yapılan yapısal eşitlik modellemesi sonucunda hem doğrusal hem de aracı etki değerleri test edilmiş ve önerilen model geçerli olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Markalaşma, Tüketici Temelli Markalaşma, Yapısal Eşitlik Analizi, Marka Bağlanımı.

Abstract
The branding process can be classified as business and consumer based branding. The current study introduces a chain model proposal to the consumer-based branding process. The model focuses on identifying and analyzing the process between consumers' perceptual benefits and brand attachment. The related process focuses on the relationship between product performance, brand preference, subjective brand knowledge, brand engagement in self concept and emotional brand attachment factors. The basic assumption of the model is that a consumer first benefits on the basis of brand performance, this benefit triggers brand preference, then this preference turns into subjective brand knowledge, brand knowledge supports consumer self-brand engagement, and eventually a brand attachment.In this context, the study conducted on 394 consumers in the Bursa province and the constructed model was tested by structural equation analysis. The analysis is based on the assumption that the consumer performs five main factors modeled in branding perception in chain / sequential order. Therefore, both the linear and the median effect values were tested and the proposed model was found valid as a result of the structural equation modeling.

Keywords
Branding, Consumer Based Branding, Structural Equation Analysis, Brand Attachment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri