Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şanlıurfa'nın Turistik Çekim Unsurlarına Yönelik Ziyaretçi E-Yorumlarının Analizi: Tripadvisor Örneği
(Analysis of Visitor E-Reviews for Şanlıurfa’s Tourist Attractiveness: Tripadvisor Example )

Yazar : Sultan BELLİ  & Okan ÇOLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 444-457
486    375


Özet
Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa’yı ziyaret eden ve Tripadvisor web sitesine yorum bırakan ziyaretçilerin e-yorumlarından yola çıkarak şehrin turistik çekim unsurlarının olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmektir. Araştırmada, nitel yaklaşımlardan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2016 yılında Şanlıurfa’yı ziyaret eden ve Tripadvisor web sitesine yorum bırakan ziyaretçileri kapsamaktadır. Verilerin analizinde, nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda, Şanlıurfa’yı ziyaret edenlerin şehrin turistik çekim unsurlarına verdikleri puanların yüksek olduğu ve turistik çekim unsurlarının daha çok olumlu yönlerin vurguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Şanlıurfa’yı ziyaret edenler en fazla yorumu kentin simgesi haline gelen Balıklıgöl hakkında yaparken, en yüksek puanları Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ile Göbeklitepe'ye vermişlerdir. Öte yandan, en fazla Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesinin görülmesi tavsiye edilmektedir. Genel memnuniyet ortalama puanının 4,59 olması, Şanlıurfa’yı ziyaret edenlerin turistik çekim unsurlarına yaptıkları ziyaretten memnun ayrıldıklarının göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Harran Kümbet Evleri, Şuayb Antik Şehri, Hz. Eyyüp Makamı ve Birecik Kelaynak Üretme Çiftliğinin çok az yorum alması dolayısıyla, bu çekim unsurlarına yönelik turizm faaliyetlerinin yoğunlaştırılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şanlıurfa, eWOM, Turistik Çekim Unsurları, Tripadvisor

Abstract
The aim of this study is to identify the positive and negative aspects of the city's tourist attractions by using the e-comments of the visitors who visit Sanliurfa and leave comments on the Tripadvisor website. In the study, case study method was used among qualitative approach. The research includes those who visit Şanlıurfa in 2016 and make comments on the Tripadvisor website. In the analysis of the data, content analysis was used among qualitative data analysis techniques. As a result of the content analysis, it was understood that those who visited Şanlıurfa gave high scores on the tourist attraction of the city and reached the result that they emphasized more positive aspects of the tourist attraction. Visitors to Şanlıurfa made the most comment about Balıklıgöl, which became the symbol of the city, while the highest scores were given to Şanlıurfa Archeology and Mosaic Museum and Göbeklitepe. On the other hand, it is highly recommended to see the Sanliurfa Archeology and Mosaic Museum. The average satisfaction rating of the city is 4.59, which is a sign that visitors to Şanlıurfa are satisfied with their visit to the tourist attractions. In addition, since Harran Kümbet Houses, Şuayb Ancient City, Hz. Eyyüp holy see and Birecik Kelaynak Producing Farm receive very few comments, it has been proposed to intensify tourism activities for these attraction elements.

Keywords
Şanlıurfa, eWOM, Tourist Attractiveness, Tripadvisor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri