Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ticari Dışa Açıklığın ve Finansal Gelişmişliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Veri Analizi (1994-2015)
(The Effects of Trade Openness and Financial Development on Economic Growth: )

Yazar : Ömer YALÇINKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 458-477
590    556


Özet
Bu çalışmada, ekonomik açıdan farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerden oluşan G-20 grubunda ticari dışa açıklığın ve finansal gelişmişliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, 1994-2015 dönemi için yeni nesil panel veri analizi metodolojisi kapsamında ampirik olarak incelenmektedir. Bu yönüyle, çalışmada gelişmişlik düzeylerine göre gelişmiş G-9 ve gelişmekte olan G-10 ülkeleri olarak gruplandırılan G-20 ülkelerinin uzun vadeli ekonomik büyüme performanslarının ve/veya gelişmişlik seviyelerinin farklılaşmasında ticari dışa açıklığın ve finansal gelişmişliğin etkilerinin ekonometrik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, G-9 grubunda ticari dışa açıklığın ve finansal gelişmişliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin pozitif yönlü/istatistiki açıdan anlamlı olduğu belirlenirken, G-10 grubunda ise ticari dışa açıklığın ve finansal gelişmişliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin pozitif yönlü ve/fakat istatistiki açıdan anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada ticari dışa açıklık derecesi ve finansal gelişmişlik düzeyi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkilerinin G-9 grubunda G-10 grubuna kıyasla daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, inceleme döneminde G-9 ve G-10 gruplarındaki ülkelerin, uzun vadeli ekonomik büyüme performanslarının ve ekonomik açıdan gelişmişlik seviyelerinin farklılaşmasında, fiziksel-beşeri sermaye birikiminin yanında ticari dışa açıklık derecesindeki ve finansal gelişmişlik düzeyindeki farklılıkların da mevcut yapısıyla önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Ticari Dışa Açıklık, Finansal Gelişmişlik,

Abstract
In this study, the effects of trade openness and financial development on economic growth in the G-20 group, which is composed of countries with different development levels in economic terms are examined empirically in the context of new generation panel data analysis methodology for the period of 1994-2015. In the study of this respect, it is aimed to evaluate econometrically that the effects of trade openness and financial development on the differentiation of the long-term economic growth performances and/or development levels of the G-20 countries, which are grouped as developed G-9 and developing G-10 countries according to development levels. In the results of the study, it was determined that the effects of trade openness and financial development on economic growth in the G-10 group were positive direction and/but statistically insignificant, while the effects of trade openness and financial development on economic growth in the G-9 group were definied to be positive direction/statistically significant. However, in the study it was determined that the causality relationship between the degree of trade openness and the level of financial development and economic growth were stronger in the G-9 group than in the G-10 group. These results show that countries in the G-9 and G-10 groups have a significant influence on the differentiation of long-term economic growth performances and development levels in economic terms, the accumulation of physical-human capital as well as the differences at the degree of trade openness and the level of financial development with the current structure.

Keywords
Sustainable Economic Growth, Trade Openness, Financial Development,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri