Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tuz Gölü’nün Finansal Yatırım Değeri Ve Ekonomik Büyümeye Katkısı
(Salt Lake’s Financial Investment Value And Its Contribution To Economic Growth )

Yazar : Meltem KESKİN KÖYLÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 127-137
512    732


Özet
Anadolu’nun ortasında Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan doğal güzelliği ve büyüleyici manzarasıyla Tuz Gölü mucizevi doğal bir mirastır. “Bozkırın Gelinliği” olarak adlandırılan Tuz Gölü, Türkiye'de üretilen tuzun büyük bir kısmının da sağlandığı göl ekonomik açıdan da önemli bir değerdir. Tuzluluk oranı açısından bu göl, Lut Gölünden sonra dünyada ikinci sırayı almaktadır. Yaşam için tuz önemlidir. Ortaçağdan bu yana önemli ticaret emtialarından biri olan tuz tarihin her döneminde ülkeler için stratejik önem taşımıştır. Dünyanın ihtiyacını karşılayan tuz kaya, deniz ve göl olmak üzere üç kaynaktan gelmektedir. Elbette en nadiri ve göreceli olarak en değerli tuz, göl tuzudur. Türkiye’de üretilen tuzun yaklaşık yüzde sekizi sofralarda kullanılırken bunun dışında kalan miktar sanayide girdi olarak kullanılmaktadır. Tuz üretimi ve fiyatlaması ülkemizde oldukça önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle sanayinin pek çok alanında kullanılan tuzun ekonomik boyutuyla araştırılması önemlidir. Çalışmada Tuz Gölü’nün özellikle Şereflikoçhisar bölgesinde bulunan irili ufaklı tuz işletmeleri için yarattığı ekonomik değer; Koyuncu Kaldırım Tuzlası, Kayacık Tuzlası ve bu bölgede bulunan tuz işletmeleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Tuz Gölü’nün Şereflikoçhisar ilçesinde yarattığı ekonomik katkıyı belirlemek ve bu katkının verimli, sürdürülebilir ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca Şereflikoçhisar’ın marka değerlerinden biri olan Tuz Gölü’nün önemini literatürde yer alan çalışmalarla ortaya koymaktır. Çalışma amacı gerçekleştirirken, ikincil veriler ışığında temel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Şereflikoçhisar’ın ekonomik kalkınmasında Tuz Gölü’nün etkileri ve bu etkileri artırma çabalarında ampirik bulgulardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tuz Gölü, Finansal Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, İşletmeler

Abstract
The Salt Lake, which is located in the middle of Anatolia, inside the borders of Ankara and Konya, is an extraordinary natural inheritance, with its spectacular view and beauty. Also called as “The Wedding Dress of The Steppe”, Salt Lake also have an economic importance as it supplies a large portion of the salt that is produced in Turkey. With its high salt to water ratio, it is the second lake after the Dead Sea. Salt is very important to life. It has been a very important trade asset during the Middle Ages, and thus played strategic importance. Salt that provides the Earth comes from three resources; rocks, seas and lakes. Of course, the rarest and relatively most valuable salt is the lake salt. Eight percent of the salt that is produced in Turkey is used in meals whereas the remaining part is used as industrial input. Salt production and pricing has become a very important sector in our country. Therefore, it is very important to investigate the salt economically, which is used in many areas of the industry. In this study, an evaluation is carried out for the economic value that the Salt Lake creates for businesses of various sizes in Şereflikoçhisar region; the salt marshes of Koyuncu Kaldırım and Kayacık and other salt businesses in this region. Aim of this study is to determine the benefits of Salt Lake to the Şereflikoçhisar economy, in addition to purposing methods for the effective and sustainable usage of these benefits. Another aim of this study is to state the importance of Salt Lake, which is an important brand of Şereflikoçhisar, with using studies in the literature. In achieving this aim, secondary data driven basic research methods were used, in addition to the inclusion of empirical evidences.

Keywords
The Salt Lake, Financial Investments, Economic Growth, Businesses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri