Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Presenteeism İle Sosyal Kaytarma Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Presenteeism And Social Loafing: A Research On Automotive Company )

Yazar : H. Serdar ÖGE  & Gazi KURNAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 115-129
472    714


Özet
Çalışanın hasta iken işe gitmesini ve bunun sonucunda ortaya çıkan verimlilik kayıplarını ifade eden presenteeism, ilerleyen dönemlerde çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını etkileyebilmekte ve bunun neticesinde işletmeleri önemli bir maliyet kaybı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Öte yandan, işletmelerde performans ve verimlilik kaybına neden olan sosyal kaytarma algısı, varmış ve çalışıyormuş gibi görünme eğilimleri çalışanın motivasyonunu ve çalışma performanslarını etkilemektedir. Çalışmada presenteeism ve sosyal kaytarma algısının boyutu analiz edilmektedir ve bu boyut işletmenin maruz kalacağı verimlilik kaybının bir göstergesi olarak görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, presenteeism ile sosyal kaytarma arasındaki ilişki ampirik bir araştırma deseninde belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde yapılandırılmış anket tekniği ile Konya’da faaliyet gösteren otomotiv sektörü çalışanlarından 102 geçerli dönüş elde edilmiştir. Veriler, SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları neticesinde presenteeism ile sosyal kaytarma arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Presenteeism, Performans, Sosyal Kaytarma, Verimlilik,

Abstract
Presenteeism refers to productivity losses depending on employees being at work despite health problems. In other words, presenteeism is defined as declining productivity levels of workers due to their physiological and physical conditions. Presenteeism productivity and health problems effect the physical and psychological health of employees in the future, creating a significant cost and confront with the consequent losses of the business. Otherwise social loafing perception that caused the company losses in performance and productivity presenteeism tendencies depending on the organizational atmosphere. This study presenteeism and of size perception of social loafing is analyzed and the losses of productivity that will be exposed to the business are seen as an indication. This quantitative research the relationship between presenteeism and social loafing has been tried to be determined in an empirical research design. Research within the scope of the required data structured Questionnaire technique with was obtained 102 valid responses gathered from the automotive sector employees operating in Konya province. SPSS software is used to analyze the data. Research findings a statistically significant positive relationship between has been identified presenteeism. Research findings show that a statistically significant positive relationship has been identified between presenteeism and social loafing.

Keywords
Presenteeism, Performance, Productivity, Social loafing,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri