Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AB’nin Kurumsal ve Yasal/Hukuki Açıdan Terörle Mücadele Politikaları
(The EU’s Institutional And Legal/Judicial Counter-Terrorism Policies )

Yazar : Altun ALTUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 107-116
754    513


Özet
11 Eylül olaylarından sonra Avrupa güvenlik ajandasının en üst köşesine terörle mücadeleyi koymuştur ve 2004 Madrid ve 2005 Londra saldırılarıyla uluslararası terörün yeni bir biçimiyle yüzleşmiştir. O günden sonra Avrupa Birliği terör tehdide karşı 4 ana amacı/aracı benimsedi: prevent (önleme), protect (koruma), pursue (takip etme/izleme) ve respond (karşılık verme). Ayrıca Birlik kurumsal ve hukuki bir taslak oluşturdu. Terörle mücadele de AB kurumlarının yetkileri arttırıldı. Terörle mücadele AB’nin en önemli kurumları olarak Avrupa Komisyonu, Europol ve Eurojust ortaya çıkmaktadır. Bir yandan terörle mücadelede olumlu sonuçlar alınırken diğer yandan ise koordinasyon eksikliği, bilgi paylaşımındaki aksaklıkları ayrıca istihbarat ve yargısal işbirliğinin istenilen düzeyde gerçekleşmemesi işleri zorlaştırmaktadır. Terörist gruplarının yeniden tanımlanması ve bunun AB ülkeleri için ortak tanım olarak kabul edilmesi, Avrupa Tutuklama Müzekkeresinin kabulü ve biyometrik fotoların pasaportlarda kullanılmasıyla terörle mücadele AB’nin önünü açmaktadır. Adı geçen Müzekkere ve biyometrik fotolar AB’nin terörle mücadelesinde elini güçlendirmekte ve başarılı sonuçlar almasına katkıda bulunmaktadır. Fakat diğer taraftan da terörle mücadele ederken insan hakları ve özgürlükleri konusunda bir takım endişelere neden olmaktadır. Bu çalışmada, AB’nin terörle mücadelesini hem hukuki hem de kurumsal açıdan ele alarak değerlendirme yapılacak ve terörle mücadele ederken AB’nin yetersizlikleri ve eksiklikleri dile getirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, 11 Eylül, Terörizm, Terörle Mücadele

Abstract
Policies Abstract Europe put counter-terrorism at the top of its agenda after the events of September 11 and faced a new face of international terrorism with 2004 Madrid and 2005 London attacks. After that day, the European Union adopted 4 main pillars: prevent, protect, pursue and respond. Moreover, the Union established a institutional and judicial draft. The authority of EU institutions in counter-terrorism was increased. The European Commission, Europol and Eurojust stand as the most important institutions of the EU in counter-terrorism. While positive results are being taken in counter-terrorism, on the other hand, lack of coordination, problems in information sharing, and the problem that cooperation in intelligence and judiciary issues is not on the desired level, make their job difficult. By re-defining terrorist groups and acceptance of this as the common definition for EU countries, ratification of the European Arrest Warrant, and usage of biometric photos in passports counter-terrorism clears the way for the EU. The Warrant in question and biometric photos make the EU stronger in counter-terrorism and contribute to its successful outcomes. On the other hand, these lead to a set of concerns about human rights and freedoms while fighting terrorism. In this study, the EU’s counter-terrorism measures will be discussed in both institutional and legal sense, and the EU’s shortcomings and incompetence in counter-terrorism will be reviewed.

Keywords
European Union, September 11, Terrorism, Counter-Terrorism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri