Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOBİ’lerde Marka İnşası ve Başarılı Marka Yönetimi: Bir Örnek Olay Çalışması
(Brand Building and Successful Brand Management in SMEs: A Case Study )

Yazar : Güneş Açelya SİPAHİ  & Meltem ONAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 67-75
450    296


Özet
Marka; bir şirketin kimliğidir. Başarılı markalar, tüketicilere rakip firmalardan farklı bir değer sunarlar. Firmalar satışlarını, karlarını ve pazar paylarını arttırmak ya da bugünkü mevcut durumlarını korumak için güçlü markalar inşa etmek zorundadır. Güçlü markaların avantajları; ürün performans (kalite) algısının gelişmesi, müşteri bağlılığının artması, elastik olamayan tüketici tepkisini olarak sayılabilir. Marka ve pazarlama literatüründe güçlü markaların inşası ve onlara yol haritası sunulması için yapılan çalışmalara literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak bu çalışmalar ve örnek olaylar daha çok büyük ve çok uluslu firmalar ile ilgilidir. Çalışmanın amacı küçük ve ortaboy ölçekte faaliyet gösteren işletmeler için marka inşası ve markanın yönetimi ne etki eden unsurların tespiti için keşifsel bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktır. Çalışmada örnek olay olarak İzmir ’de faaliyet gösteren bir Türk firması olan “Volkan İtfaiye Araçları” ele alınmıştır. Bu çalışma nitel bir çalışma olup firma sahipleri ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde toplanan verilerin, markalaşma yolculuğuna çıkmak için nelere dikkat etmek gerektiğini öğrenmek isteyen işletmelere bir “yol haritası” sunması amaçlanmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre; girişimcinin kişisel özellikleri, çalışanların markalaşma sürecini benimsemesi, Ar-ge faaliyetlerine verilen önem ve faaliyet gösterilen pazar küçük işletmelerin markalaşmasına etki eden başlıca unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Konu ile ilgili gelecekte daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği açıktır.

Anahtar Kelimeler
marka, marka yönetimi, marka inşası, markalama kriterleri, KOBİ (Küçük ve Orta boy işletmeler)

Abstract
Brand is identiy of a company.. Successful brands, whether offer consumers something of a value which is different from that offered by competitive brands. The enterprises must create a strong brand to increase their sales, profit, market share or to keep their current status under the present conditions. Advantages of strong brand are improve perceptions of product performance (quality), greater loyalty, more inelastic consumer response. Many of the study have about guidelines for the creation of a strong brand of branding and marketing literature. But all these theory and case studies commonly based on big and multinational firms. The aim of this article providing the result of explaratory research about building strong brand into the subject and into a SMEs in particular. For this particular study , it is based on a single case, Turkish based firm,Volkan Fire Fighting Vehicles “ is located in İzmir. The study is a qualitative study and semi-structured interview form was prepared to apply to the company executive and managers of the company. This article proposes providing of a road map to those local firms that would like to become brands. The conclusions of this article are respectivelly; characteristics of entrepreneur, employees adopt the branding process, importance given to R&D activities and current market in SMEs whose impact on building strong brand in SMEs. In the future bigger context of the study , furrther sampling would be done

Keywords
brand, brand management, brand buildig, branding criteria, SMEs (Small and Medium Sized Enterprises)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri