Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Boyutları Ve Ölçeklerinin İncelenmesi
(Investigation Of Service Quality Dimensions and Scales in Food and Beverage Operations )

Yazar : İlhami TUNCER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 321-329
471    503


Özet
Hizmet sektörünün gelişimine paralel olarak yiyecek içecek işletmeleri de önemli bir gelişim kaydetmiştir. Bilim insanları da bu gelişime katkı sağlamak ve mevcut sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla sektörle ilgili birçok bilimsel çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın amacı, yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi boyutlarına ve ölçümüne yönelik yapılan çalışmaları tarayarak geçmişe yönelik literatüre bir ışık tutmak ve aynı zamanda bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılara yol gösterici bir kaynak olma niteliği taşımaktdır. Bu çalışmada kapsamlı bir literatür taraması yapılarak hizmet kalitesi kavramı farklı yönleriyle tanımlanarak hizmet kalitesi boyutları ve modelleri tablolar yardımıyla sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak; (i) hizmetin soyut bir niteliği bulunması nedeniyle hizmet kalitesi kavramının tanımlanmasını oldukça güç kılmıştır. (ii) Hizmet kalitesi boyutları ile ilgili birçok boyut olmasına rağmen yiyecek kalitesi, çalışan hizmet kalitesi ve fiziksel varlıklar ana boyutları etrafında şekillenmiştir. (iii) Hizmet kalitesi ölçüm modeli olarak ise SERVQUAL ölçeği dışında orijinal bir ölçüm modelinin oluşturulamadığı gözlemlenmiştir. (vi) Yiyecek içecek sektörüne özgü ölçüm modelinin ise SERVQUAL ölçeğinden üretilen DINESERV ölçeği olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Ölçek ve Boyut

Abstract
In parallel with the development of the service sector, food and beverage businesses have also made significant progress. Scientists have also done a lot of scientific research on the sector in order to contribute to this development and to offer solutions to current problems. The aim of this study is to shed light on the past literature by scanning studies on the quality and extent of service quality in food and beverage business and at the same time being a guiding resource for researchers who want to work on this issue. In this study, a comprehensive literature survey was conducted and the concept of service quality was defined by different aspects and the service quality dimensions and models were classified with the help of tables. As a result; (i) it is very difficult to define the concept of service quality because of the abstract nature of service. (ii) Despite the many dimensions of service quality dimensions, food quality, service quality and physical assets are shaped around the main dimensions. (iii) Service quality measurement model, it is observed that an original measurement model other than the SERVQUAL scale can not be created. (vi) The food and beverage sector specific measurement model is the DINESERV scale produced from the SERVQUAL scale.

Keywords
Quality of Service, Food and Beverage Operations, Scale and Dimension

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri