Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Ve OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Arzı Ve Talebinin İncelenmesi
(Examination Of Health Care Supply And Demand Structure in OECD Countries And Turkey )

Yazar : Gamze KUTLU  & İsmail AĞIRBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 454-464
376    722


Özet
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin ve -Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD ülkelerinin sağlık hizmetleri talep yapısı ve buna bağlı olarak arz yapısındaki değişiklikler analiz edilmiştir. Bu çalışma hem arz ve talep faktörlerine yönelik değişkenlere odaklanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler literatür taraması ile belirlenmiştir. Verilerinin analizinde çoklu regresyon analizi ve temel bileşen analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, kişi başına düşen geliri, bağışıklama ve kişi başına düşen sağlık harcamaları etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gelir seviyesi yükseldikçe beklenti ve talep genişleyecektir. Buna göre gelir düzeyinde yaşanacak olumlu gelişmelerin, sağlık harcaması ve dolayısıyla diğer göstergeler üzerinde olumlu etki yaratacağı söylenebilir. Bir diğer önemli bulgu ise, algılanan sağlık durumunu kişi başına düşen sağlık harcaması ve hasta yatağı sayısı etkilemektedir (R2=,797). Son olarak, tüm talep değişkenlerinden oluşan tek bir talep skoru analizi sonucunda talebi etkileyen tek değişkenin hastane sayısı olduğu saptanmıştır (R2=,797, p=000). Buna göre sağlık hizmetlerinin arzının en temel özelliklerinde birisi “her arz kendi talebini yaratır” kuralının bu çalışmada da işlediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Arz ve talep, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi.

Abstract
The aim of the study was to analyze the health care demand structure of Turkey and OECD countries and the changes in supply structure accordingly. This study focuses on variables that are both supply and demand factors. The data used in the study were determined by literature review. In the analysis of the data, multiple regression analysis and basic component analysis were used. As a result of the analysis of the data, income per capita affects immunization and per capita health expenditures. Expectations and demand will expand as the level of income increases in Turkey as it is in developed countries. Accordingly, it can be said that the positive developments at the level of income will positively affect health spending and therefore other indicators. The number of discharge was found to be influenced by technological diffusion and the number of hospitals. Another important finding is that perceived health status affects per capita health expenditure and hospital bed (R2 = 797). Finally, it is determined that the only variable affecting the result of a single demand scoring analysis of all demand variables is the number of hospitals (R2=,797, p=000). According to this, one of the most basic characteristics of the supply of health services is that the rule of "every supply creates its own demand" also works in this work.

Keywords
Supply and demand, health management, health economics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri