Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Erkekler ve Erkeklikler: Jeff Hearn ile Ulusötesi Yaklaşımlar
(Men and Manculinities in Turkey: Transnational Approaches with Jeff Hearn )

Yazar : Gökçesu AKŞİT  & Berfin VARIŞLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 3
Sayfa : 12-19
772    864


Özet
Ülkemizde Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler İncelemeleri alanı toplumsal cinsiyet ve kültürel çalışmaları birleştiren ve gittikçe yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede alanın kurucusu sosyolog ve ekonomist Jeff Hearn’ün kırk yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarındaki “ulus ötesi” vurgu, farklı örnekle incelenmeye çalışılmıştır. Hızla değişen siyasi, kültürel, ekonomik konjonktürün de etkisiyle bizce bu tarz çok kültürlü çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Hearn’ün feminizm içinde erkekleri eleştirel bir bakış açısıyla çalışırken başvurduğu ulusaşırılık, özellikle küresel pek çok değişimin odağında olan Suriyeli mülteciler konusunu Türkiye’de çalışırken başta sağlık ekonomisi ve mikroekonomi olmak üzere, organizasyon, toplumsal değişim ve kültürel etkileşimi anlamak açısından oldukça yararlıdır.

Anahtar Kelimeler
Ulusötesilik, Jeff Hearn, Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler İncelemeleri, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler, Organizasyon.

Abstract
The field of Critical Studies of Men and Masculinities which unites gender and cultural studies is spreading in our country. In this article we try to analyse, by giving several examples of the concept of “transnationality” that Jeff Hearn, both a sociologist and an economist, emphasises in his work for more than fourty years, as the founder of the field. With the effect of rapid change in cultural, economical and political conjecture, we believe, the influence of such multi-cultural studies gains importance. Hearn refers to transnationality when critically studying men and masculinities as a part of feminism. We argue that such perspective is highly useful especially in studying the Syrian refugees in Turkey who are at the center of the organisational, social and cultural changes especially in health economics and microeconomics in the global focus.

Keywords
Transnationalism, Jeff Hearn, Critical Studies on Men and Masculinities, Syrianrefugees in Turkey, O

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri