Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültürel Zeka ve İzlenim Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Örnek Olay: Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrencileri
(Exploring the Relationship between Cultural Intelligence and Impression Management- Case Study: Foreign Students of Selçuk University )

Yazar : Mohammad Farid Noorzad    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 251-260
768    372


Özet
Farklı kültürel birikimlerden gelen insanlar arasında sürekli olarak artan etkileşim, kültürel değerleri ve farklılıkları anlamamızı mecbur etmiştir. Ayrıca, başkalarının algı ve yargılarına sürekli dikkat ederek onları ilgilendiren bireyler, etkileşim içinde olan veya başkalarıyla ilişkileri sürdürmekle ilgilenen izlenim yönetimi hünerini kullanmadan sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi'nden yabancı öğrencilerin kültürel zeka ve izlenim yönetimi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırmanın ihtiyaç duyulan verileri kültürel zeka ve izlenim yönetimi anketleri ile toplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS programında Pearson Korelasyon, Lineer Regresyon kullanılmıştır. Sonuçlar, kültürel zeka ile izlenim yönetimi arasındaki anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Zeka, İzlenim Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrencileri

Abstract
Globally ever-increasing interaction among people from the different cultural backgrounds has made us to understand cultural values and differences. Meanwhile, constantly paying attention to others’ perceptions and judgments and mattering them, individuals may face problem without using the art of impression management while interacting or interested in maintaining relations with others. Therefore, this study is exploring the relationship between cultural intelligence and impression management of foreign students of Selcuk University. The required data of the research is collected by means of cultural intelligence and impression management questionnaires. In SPSS package for analyzing the data, Pearson Correlation, Linear Regression are used. The results shows a meaningful and positive moderate relation of cultural intelligence with impression management.

Keywords
Cultural Intelligence, Impression Management, Foreign Students of Selcuk University

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri