Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
(The Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth: The Case of the European Union and Turkey )

Yazar : Bayram AYDIN  & Emre Güneşer BOZDAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 70-80
512    553


Özet
Elektrik enerjisinin günümüz endüstrisinde, hizmet sektöründe ve toplum hayatında kullanımının oldukça yaygınlaştığı çağımızda, elektrik enerjisinin getirdiği faydaların ve etkilediği ekonomik değişkenlerin araştırılması oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede elektrik enerjisi tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok akademik incelemeye konu olmuştur. Fakat bu eserlerde elde edilen bulgular farklılık oluşturmuş ve ortak bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu çalışmada elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonometrik yöntemlerle test edilmiş ve Johansen eşbütünleşme analizi, hata düzeltme mekanizması ve Granger nedensellik analizlerinden faydalanılarak literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırmalar gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği özelinde incelenmiştir. Avrupa Birliği için 1960-2014 yılları arasında ve Türkiye için ise 1977-2014 yılları arasındaki yıllık frekansta veriler kullanılacak olup, zaman serileri analizi tercih edilmiştir. Ulaşılan bulgular Türkiye ve Avrupa Birliği açısından paralellik oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ve uzun dönemde birlikte dengeye geldiklerini göstermiştir. Ayrıca hem Avrupa Birliği için hem de Türkiye için değişkenler arasında elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine de ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme Analizi, Nedensellik Analizi

Abstract
It is very important to investigate the benefits of electric energy and the economic variables it influences ın today's age when the use of electric energy in today's industrial, service and community life is becoming very widespread. The relationship between electricity consumption and economic growth has been the subject of many academic reviews in this framework. However, the findings are very different and a common result has not been achieved. In this study, the relationship between electricity consumption and economic growth is tested by econometric methods and it is aimed to contribute to the literature by using Johansen cointegration analysis, error correction mechanism and Granger causality analysis. Researches has focused on developed and developing economies with the example of Turkey and the European Union. For this study, We prefered annual data and time series analysis for the European Union between 1960-2014 and for Turkey between 1977-2014. Findings are parallels in terms of Turkey and the European Union. The results show that there is a cointegration relationship between electricity consumption and economic growth and they are coming long-term equilibrium together. Moreover, both the European Union and Turkey there is uni-directional causal relationship running from electricity consumtion to economic growth.

Keywords
Electricity Consumption, Economic Growth, Cointegration Analysis, Causality Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri