Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının İncelenmesi
(Examination of Viewpoints and Success Levels in the Computerized Accounting Courses of Undergraduate Students of Department of Business Administration )

Yazar : Seher Meral ÇEVİREN  & Mustafa KILLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 104-110
463    344


Özet
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme bölümü öğrencilerinin mezun olduktan sonra, kamu sektöründe ve özel sektörde iş olanakları bulunmaktadır. İşletme bölümü mezunlarından, muhasebe bölümünde çalışmayı tercih edenlerin lisans öğrenimi sırasında aldıkları “Bilgisayarlı Muhasebe” dersindeki başarı durumları, aldıkları teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İİBF İşletme bölümünde “Bilgisayarlı Muhasebe” dersini almış öğrencilerin başarı düzeylerinin ve derse bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin bilgiler ilgili üniversitenin öğrenci bilgi sisteminden alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin derse olan bakış açılarının belirlenmesine yönelik anket uygulanmış ve anket verilerinin analizinde, SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, “Bilgisayarlı Muhasebe” dersine yönelik bakış açıları arasında “Kullanılan Paket Programlar Hakkındaki İfadeler” ve “Öğrencilerin Derse Yönelik Tutum ve Bakışları Hakkındaki İfadeler” bakımından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların “başarı düzeyleri” ile “öğrenim türü” arasında negatif yönlü çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayarlı Muhasebe Dersi, Başarı Düzeyi, Derse Bakış Açısı.

Abstract
There are job opportunities in the public and private sectors of the students after graduating from Department of Business Administration in Faculty of Economics and Administrative Sciences. The computerized accounting course they have taken during their undergraduate studies for The Department of Business Administration graduates who prefer to the accounting profession is important to transfer into practice theoretical informations. In this research, it is aimed to determine of success status and viewpoints towards course of the students who have taken the computerized accounting course in Business Administration Department in Faculty of Economics and Administrative Sciences in Osmaniye Korkut Ata University (OKU). For this purpose, information about the success status of the students has taken from the student information system of the relevant university. In addition, a survey was applied to determine viewpoints towards course of students and SPSS statistical program was used in the analysis of the survey data. As a result of the analysis, significant differences were found among “Expressions about used package programs” and “Expressions about the attitudes and viewpoints towards the course of students”. Furthermore, there was found a very weak negative and statistically significant relationship between the “success levels” and “type of learning” of the participants.

Keywords
Computurized Accounting Course, Success Level, Viewpoint to Course.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri