Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Banka Çalışanları Örneği
(The Role of Organizational Justice Perceptions on Counterproductive Work Behavior: The Case Of Banking Employees )

Yazar : Mehtap DEMİR  & Siyret AYAS & Ata HARMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 435-448
296    489


Özet
Bu çalışmanın amacı örgütsel adaletin üretim karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisinin Adams’ın “Adalet Teorisi” kapsamında incelenmesi oluşturmaktadır. İlgili yazında örgütsel adaletin üretim karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisini incelemeye yönelik pek çok araştırma olmasına rağmen bu ilişkinin hangi koşullar altında daha güçlü veya zayıf olduğunu gösteren çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bir başka ifadeyle, hangi koşulların örgütsel adaletin üretim karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkiyi etkilediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda alanyazındaki anılan boşluğu doldurması nedeniyle araştırmanın özel olduğu düşünülmektedir. 2017 yılının son çeyreğinde kolayda örneklem yöntemiyle elde edilen 236 banka çalışanı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan data, nicel analiz yöntemlerinden SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm bu bilgiler ışında, elde edilen araştırma bulguları örgütsel adaletin üretim karşıtı iş davranışları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu göstermiştir.. Araştırma sonucunda yönetici ve çalışanlar için örgütsel adaletin üretim karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Üretim Karşıtı İş Davranışı, Örgütsel Adalet Algısı, Banka Çalışanları

Abstract
The purpose of this study form the examination of the effects of organizational justice on counterproductive work behaviors within the content of Adams' "Justice Theory". In the related article, despite the fact that there is a lot of research on the effects of organizational justice on counterproductive work behaviors , the studies which shows inwhich conditions this relationship is stronger or weaker are limited. In other words, it has been tried to be shown which conditions affect the relationship between organizational justice and counterproductive work behaviors. In this context, the research is thought to be special because it fills the gap mentioned in the field literature. In the last quarter of 2017, 236 bank employees obtained from easy sampling method constitute the sample of the survey. Data collected in the study were analyzed using SPSS 21 package program from quantitative analysis methods. All of this information in the work, the findings of the study showed that organizational Justice has a positive effect on the counterproductive work behaviors. As a result of the research, various recommendations were presented for managers and employees to reduce the impact of organizational Justice on counterproductive work behaviors.

Keywords
Counterproductive Work Behavior, Organizational Justice Perceptions, Banking Employees

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri