Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Yapım Şantiyelerinde İsraf Kavramı ve Çözüm Önerileri
(Concept of Turkish Construction of Solutions And Solution Proposals )

Yazar : Ekrem SÜZEN  & Perihan ABAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 589-597
317    314


Özet
Bu çalışma kapsamında, Türk yapım şantiyelerinde meydana gelen israf ile ilgili daha önce yapılmış olan araştırmalara dayanarak, israfın gerçekleştiği ve giderilmesi gerektiği varsayımı ile yola çıkılmıştır. İsraf, yapım şantiyelerinde sıkça karşılaşılan bir gerçekliktir ve her endüstriyel dalda olduğu gibi kontrol edilmediği takdirde inşaatta da meydana gelmekte olan kayıplardır. Türk yapım şantiyelerinde israf olduğu varsayımı, bu israfın türlerinin ve nedenlerinin tespit edilmesi ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyada yürütülmüş olan israf ile ilgili akademik çalışmalar taranmış, incelenmiş, derlenmiş ve gerekli düzeltmelerden geçirilerek problemin çözümü için atılacak adımlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yalınlık kavramı, endüstriyel verimlilik, sürdürülebilirlik, yalın inşaat, israf, yeşil binalar.

Abstract
In the scope of this study, based on the previous researches about the wasted wastes in Turkish construction wastes, it has been assumed that wastage is realized and should be eliminated. Waste is a frequently encountered fact in construction sites and is a loss in construction if it is not controlled as in every industrial sector. The assumption of waste in Turkish construction sites necessitated the development of solutions to identify and eliminate the types and causes of this waste. In Turkey in this direction and scanned academic studies related to waste which was conducted in the world, it has been examined, compiled and steps to be taken are determined to solve the problem by passing the necessary corrections.

Keywords
simplicity, industrial productivity, sustainability, lean construction, waste, green buildings

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri