Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanal Kaytarma Davranışları Ve Kişilik: Bir Alan Çalışması
(Cyberloafing And Personality: A Field Survey )

Yazar : Durdu Mehmet BİÇKES  & Celal YILMAZ & Özgür DEMİRTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 699-710
299    296


Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisinin her alanda olduğu gibi örgütsel alanda da artan önemi, kişilik boyutuyla insan kaynağının verimli ve daha etkin kullanımını da ön plana çıkartmıştır. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber artan sanal uygulamalar ve bu modelde bir faktör olarak yer alan kişilik arasındaki ilişkilerin daha da derinden incelenmesi ve etkilerinin hangi düzeyde katkı sağlayacağının araştırılmasının önemi kapsamında mevcut çalışmada beş büyük kişilik özelliklerinin sanal kaytarma üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Beş büyük kişilik özelliğinin sanal kaytarma üzerindeki etkisini test etmek amacıyla 471 katılımcı ile resregyon analizleri uygulanmıştır. Mevcut bulgular, dışadönüklük ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin sanal kaytarma üzerinde anlamlı düzeyde etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, diğer kişilik alt boyutlarının (nevrotiklik, uyumluluk ve sorumluluk) sanal kaytarma üzerinde bir etkisi mevcut çalışma bulguları ile desteklenmemiştir. İlave olarak bütünde incelendiğinde ise analiz sonuçları modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu ve kişiliğin sanal kaytarma üzerinde anlamlı etkide bulunduğu sonucunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sanal kaytarma, kişilik, beş faktör kuramı.

Abstract
The importance of communication and knowledge technologies started to get higher values in the field of organizational field, and these changes have an input on using the human resource effectively and efficiently. Especially, parallel to the advancement in the technological life, the importance of cyber applications in which personality has an input, come to the front as a topic to be searched deeply. Thus, with the idea if important topic that includes examining the relationships and effects of these two topic, in this study we examined the relationships between personality and cyberloafing. The personality traits are gathered from Big-5 model. For this aim, we used a survey method with 471 participants, and used regression analyses. We found that extraversion and openness to experience have significant effects on cyberloafing. The results did not support our hypoyheses for agreeableness, conscientiousness, and neuroticisism personality traits. But, as a whole, we found that personality has a significant effect on cyberloafing.

Keywords
Cyberloafing, Personality, Big-5 Model,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri