Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerelleşmenin Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Ortaya Koyduğu Değişimler
(Changes that Localization Put Forth In Regional Development Agencies )

Yazar : Mahmut Umut Ferman AKBULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 822-829
262    261


Özet
Küreselleşme süreciyle beraber, ulus devletin egemenliği sarsılmış, devletin yeni ve farklı rol tanımının yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu gerekliliğin etkisiyle, Dünya ekonomisinde gittikçe artan yerelleşme politikalarının neticesinde küresel sermaye yerel yönetimleri kendisine ortak seçmiş, yerelleşme söylemiyle gündemde olan Bölgesel Kalkınma Ajansları bu anlayışta yeni ortak olarak belirlemiştir. Bu çalışma ile, yerel ve bölgesel kalkınmanın gerisinde kalmak istemeyen Dünya ülkeleri ile geleceğin birleşik Avrupa’sını gerçekleştirebilmek için AB ülkeleri ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecini yaşayan Türkiye’nin yerelleşme ve bölgeselleşme politikalarında gerçekleştirdiği bir takım düzenlemeler ele alınmış ve bölgesel gelişme ve yerelleşme bağlamında günümüzün popüler aktörü haline gelen Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın bu süreçlerle beraber yaşadığı değişim ve dönüşümlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yerelleşme, Bölge, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları

Abstract
Along with the globalization process, the sovereignty of the nation-state has been shaken and the state has been required to define a new and different role. Under the influence of this necessity, as a result of the increasing localization policies in the world economy, global capital has chosen the local governments as its partner, and the regional development agencies on the agenda with the discourse of localization have determined as new partners in this understanding. With this work, the countries of the world who do not want to lag behind local and regional development with the EU countries in order to realize the united Europe of the future Turkey's harmonization process with the European Union living in the decentralization and regionalization policy in a number of regulations that performs discussed and it is aimed to examine the changes and transformations experienced by Regional Development Agencies that have become popular actors in the context of regional development and localization.

Keywords
Localisation, Region, Regional Development, Regional Development Agencies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri