Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hastanelerde Yalın Tıbbi Envanter Yönetimi
(Lean Medical Inventory Management In Hospitals )

Yazar : Hikmet MARAŞLI  & Rabia Sultan Halis & Muhammed Furkan Halis  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 16-24
952    803


Özet
Sağlık hizmeti tedarik zinciri yönetimi üzerine yapılan literatüre yalın sisteminin önemli katkılar yapacağını gösterdi. Yalın yönetimde başarı yalnızca çalışanlarla değil mevcut teknoloji ve klinik mükemmellikten geldiği bilinir. Hastaneler yeni teknolojinin ve yeni alanlara para harcamanın topluma hizmet etmekte ki gayretten geçtiğini ve bu durumun hastanenin de karına ve lehine olacak şekilde uyarlanması gerektiğini bilmektedirler. Dahası hastanelerdeki en büyük israfın ve kargaşanın stoklarda olduğu da belirlenmiştir. Bu yüzden sağlık hizmetindeki yalın envanter sistemi, gerekli malzemenin tam zamanında tedarik edilmesine odaklıdır. Ancak çok az sayıda yazı ortaya konmuştur ve kapsamları bilinmemektedir. Bu araştırma yazısının amacı sağlık sektöründe yalın envanter sisteminin etkinliğini anlamaktır .Bu çalışma yazısı envanter yönetiminin karışıklıklarını basit ve kolay yoldan anlamakta çok faydalıdır ve konunun daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yalın Sistem, Yalın Envanter Sistemi, Tedarik Zinciri

Abstract
Literature on healthcare supply chain management has shown that the lean system can provide significant benefits.It known that success in lean management doesn’t come with employees but through current technology and clinical perfection.The effort of serving society causes hospitals to spend Money on new technology and new fields which they know that this must be adapted in their favor and with a profit. Furthermore it is stated that that the highest waste and confusion in a hospital is with inventory. So lean inventory system in healthcare is the system that focuses on timely replenishment of items. However, very few of its benefits have been empirically demonstrated and the extent of each of them remains unknown. The purpose of this research paper is to know the effectiveness of the Lean inventory system in health care industry. This research paper is very useful in understanding the complexities of inventory management in a simple and easy way and thus help to easily understand the topic.

Keywords
Lean System, Lean Envantry System, Supply Chain

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri