Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pozitif Muhasebe Teorisinin Gelişimine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma
(A Conceptual Study on the Development of Positive Accounting Theory )

Yazar : Çağrı KÖROĞLU  & Ümit KACIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 22
Sayfa : 914-921
310    234


Özet
Muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkarılmak istenen başarının yanı sıra muhasebe uygulamaları seçiminin önemi de her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple muhasebe uygulamalarının seçiminde yöneticilere yol göstermesi için muhasebe teorilerinden yararlanılabilir. Muhasebe teorileri, muhasebe uygulamalarının seçiminin yanı sıra, muhasebe uygulamalarına ilişkin tahminlerde de bulunabilir. İşletme yöneticilerinin geleceğe yönelik sağlıklı kararlar almasında yardımcı olmaya çalışan muhasebe teorileri, normatif ve pozitif muhasebe teorileri olmak üzere ikiye ayrılır. Metafizik verileri inkar ederek tamamen bilimsel verilerle muhasebe birimlerine yol göstermek amacıyla felsefik bir bakış açısı sunan pozitif muhasebe teorisi modern anlamda muhasebe uygulamaları için önemli bir hale gelmektedir. Bu çalışmada da pozitif muhasebe teorilerinin bir türü olan pozitif muhasebe teorisi ele alınmış, tarihsel gelişimine ilişkin bilgi verilmeye çalışılmış ve bu konu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler; muhasebe teorileri, pozitif muhasebe teorileri, normatif muhasebe teorileri, pozitif muhasebe teorisi

Anahtar Kelimeler
muhasebe teorileri, pozitif muhasebe teorileri, normatif muhasebe teorileri, pozitif muhasebe teorisi

Abstract
In addition to the desired success of the conducted accounting activities, the importance of choosing accounting practices is increasing day by day. For this reason, accounting theories can be used to guide managers in the selection of accounting practices. Accounting theories can also be used to estimate accounting practices. Accounting theories that try to help managers to make sound decisions about the future are divided into two as normative and positive accounting theories. Positive accounting theory, which presents a philosophical point of view to guide the accounting units with purely scientific data by denying metaphysical data, becomes important for modern accounting practices. In this study, positive accounting theory, which is a kind of positive accounting theories, has been taken into consideration and it has been tried to give information about historical development and studies on this subject have been examined.

Keywords
accounting theories, positive accounting theories, normative accounting theories, positive accountin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri