Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bağımsız Denetim Firmalarında Örgüt İklimi
(Organizational Climate in Independent Audit Firms )

Yazar : Firdevs Didem GÖÇMEN  & Kemal TEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 22
Sayfa : 944-960
219    183


Özet
Örgüt iklimi, örgüte has bir takım özellikleri ve bu özelliklerin çalışanlarda yarattığı ortak algıyı içeren, psikolojik atmosfer olarak ifade edilmektedir. Çalışanlarca oluşturulan ve yine çalışanların işe yönelik davranışlarını etkileyerek, bir nevi bumerang etkisi yaratan bu psikolojik atmosferin tanımlanması, örgütün etkinlik düzeyini belirlemek açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, üzerine henüz bir araştırmaya rastlanılmamış olan Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarının örgüt iklimlerini, bağımsız denetçilerin algıları üzerinden belirlemektir. Bu amaçla, denetim firmalarında çalışan denetçilere, dokuz boyuttan oluşan örgüt iklimi ölçeği, anket vasıtasıyla uygulanmıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, mesleki bağlamda homojen bir yapının var olduğu ve meslek içi genel bir standart çalışma ortamının bulunduğu görülmüştür. Alt boyutlar açısından; risk alma boyutunun en yüksek , örgütsel sorumluluk boyutunun ise en düşük ortalamaya sahip faktör olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, denetim firmalarının, iyi ve yeni fikirlere fırsat vermeye istekli olduklarını fakat denetimin bir ekip işi olması sebebiyle, bireysel insiyatiften ziyade, ortak hükmün önemine vurgu yaptıklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Örgüt İklimi, Bağımsız Denetim Firmaları, Bağımsız Denetçi

Abstract
The organizational climate is explained as the psychological atmosphere that includes a set of characteristics unique to the organization and the common perception of the employees that these characteristics create. Defining this psychological atmosphere shaped by the employees which generate a form of a boomerang effect influencing the behavior of the employees is important in terms of determining the activity level of the organization. The purpose of this study is to determine the organizational climates of independent audit firms in Turkey via perceptions of the independent auditors, on the topic of which no research has yet been found. For this purpose, the organizational climate scale consisting of nine dimensions was applied to the auditors working in audit firms via the questionnaire. When the results of the study were evaluated, it was found that in the professional context there is a homogeneous structure and a general standard working environment. In terms of sub-dimensions; it was found that the dimension of risk taking is the factor with the highest and the dimension of organizational responsibility is the factor with the lowest average. This result demonstrates that the audit firms are willing to give opportunity to good and new ideas, but because the audit is a team work they emphasize the importance of common judgment rather than the individual initiatives.

Keywords
Organizational Climate, Independent Audit Firms, Independent Auditor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri