Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS ve TFRS’YE Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Osmaniye İlinde Yapılan Bir Çalışma
(A Study on Osmaniye on Perspective and Perceptions of Accounting Professional Members of TMS and TFRS )

Yazar : Süleyman ERASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 22
Sayfa : 934-943
254    260


Özet
Ülkelerin farklı ekonomik, politik, sosyal ve kültürel çevre şartları nedeniyle yıllarca farklı ülkelerdeki işletmeler farklı muhasebe uygulamalarıyla karşı karşıya kalmış, muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler ülkelerin meslek örgütleri tarafından karşılanmıştır. Ancak uluslararası ticaretin ve çok uluslu şirketlerin sayılarının artması nedeniyle ülkelerdeki muhasebe sistemlerinin standardizasyonu ihtiyacı doğmuş ve evrensel bir muhasebe dili arayışı nedeniyle 1973 yılında IASC kurulmuştur. Türkiye’de şirketlerin halka açılması, hisse senetlerinin dünya borsalarında işlem görmesi ve uluslararası ticari ilişkilerin önemli boyutlara ulaşması, IAS’e uygun mali raporların kullanılmasını ön plana çıkartmıştır. Bu nedenle, ülkemizdeki muhasebe standartlarının UFRS ile uyumunun sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye bu yola girmiş olup uygulamanın başarılı olması için meslek mensuplarının TMS ve TFRS konusundaki farkındalıkları büyük öneme sahiptir. Osmaniye ilinde faaliyet gösteren SM ve SMMM’lerin standartlara bakış açılarının araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar meslek mensuplarının Türkiye’deki tüm işletmelerin TMS ve TFRS uygulamalarına geçmesi için gerekli şartların yeterli olgunluğa erişmediği, tam olarak uygulamaya konmasıyla denetimin kolaylaşacağı ve finansal tabloları okumanın ve anlamanın daha kolay olacağı algılanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Abstract
Due to the different economic, political, social and cultural environmental conditions of the countries, the enterprises in different countries have been faced with different accounting practices for many years and regulations accounting practices have been met by the professional organizations of the countries. However, due to the increase in numbers of international trade and multinational corporations, the need for standardization of accounting systems in the country has arisen and the IASC was established in 1973 due to the quest for a universal accounting language. The public offering of the company in Turkey, traded on world stock exchanges and reach important dimension of international trade relations, has increased its use of appropriate financial reports to the IAS to the fore. For this reason, it has become inevitable for accounting standards in our country to be compatible with IFRS. Turkey entered this way in order to be successul, fort his reason it is of great importance to be aware of the application by members of IAS and IFRS. Osmaniye SM operating in the province and that SMMM of access to adequate maturity of the necessary conditions of this study, a professional obtained in the investigation of open standards glance to pass all the business of the IAS and IFRS practice in Turkey, it is easier to control through full implementation and to read financial statements and understand more it is perceived to be easy glance operates in the province of Osmaniye he results obtained are professionals of all the firms access to sufficient maturity of the necessary.

Keywords
Keyword: Accounting Standards, Türkish Accounting Standards, Turkish Financial Reporting Standards.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri