Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Batılılaşma: “Külhani Enteller” Romanında Yeni Osmanlılar İmgesi
(Westernization from the Tanzimat to the Republic: The Image of New Ottomans in the Novel of “Külhani Enteller” )

Yazar : Ayşe ÇİÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 86-99
158    220


Özet
Tanzimat sonrasında batılı romanların çeviri ve taklidiyle başlayan Türk romanının serüveni, Türkiye’deki batılılaşma hikâyesine ve siyasal hayattaki dönüşüm sürecine ışık tutmuştur. Tanzimat’la birlikte Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Halide Edip Adıvar gibi romancıların eserlerinde merkezi yer tutan batılılaşma ve modernleşme olguları Türk siyasal hayatının ve aynı zamanda edebiyatın ana temaları haline gelmiştir. Türk siyasal hayatında modernleşme sürecine ilişkin önemli ipuçları veren ve Tanzimat döneminden Cumhuriyet’in kurulmasına dek geçen sürece ayna tutan eserlerden biri de Fazlı Necip’in ilk kez 1926’da yayımlanan “Külhani Enteller (Edipler)” adlı romanıdır. Bu makalede Külhani Enteller romanı, içerik analizi yöntemine tabi tutularak tahlil edilmekte ve Tanzimat sonrası yenilik hareketlerinin nirengi noktası olarak kabul edilen Yeni Osmanlılar hareketi ve dönemin siyasi, fikri ve entelektüel çalışmaları ele alınmaktadır. Roman üzerinden Tanzimat ve modernleşme ilişkisi analiz edilirken, romandaki batılılaşma göstergeleri aracılığıyla modernleşme sürecinin nasıl hikaye edildiği tartışılmaktadır.Romanda batılılaşma olgusu ve Tanzimat Fermanı ile başlayan, I. ve II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan siyasi dönem Hidivli bir aile üzerinden anlatılarak konu edilmektedir. Tanzimat Dönemi’nde muhalif bir kamuoyu oluşturan Yeni Osmanlılar, Tanzimat’ın bir felsefeye dayanmıyor oluşunu ve modernleşmenin batı taklitçiliği olarak algılanmasını ve Batı uygarlığının şekilcilikten mütevellit görülmesini eleştirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Külhani Enteller/ Edipler, Tanzimat, Yeni Osmanlılar, Batılılaşma, Modernleşme.

Abstract
The adventure of Turkish novel, which begins after the Tanzimat (Imperial Edict of Reorganization) with the translation and imitation of western novels, sheds light on the westernization and transformation process in political life in Turkey. Westernization and modernization phenomena, which have a central place in the works of novelists such as Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem and Halide Edip Adıvar along with the Tanzimat, have become the main themes of Turkish political life as well as literature. One of the works that gives important clues about the modernization process in Turkish political life and mirrors the process from the Tanzimat period until the establishment of the Turkish Republic, is the novel entitled Külhani Enteller (Edipler), which was published for the first time in 1926 by Fazlı Necip. In this article, Külhani Enteller is examined by content analysis method and the new Ottomans movement, which was considered as the triangulation point of modern movements, and political and intellectual studies of this period are addressed. While analyzing the relationship between Tanzimat and modernization through the novel, it is also discussed how the modernization process is explained through the signs of westernization in the novel. In the novel, the political period which has began with the Tanzimat and extends from I. and II. Constitutional Monarchy to the Turkish Republic and the phenomenon of westernization is mentioned through a family of Khidivis. The New Ottomans, who formed an opposition in the Tanzimat Era, criticized the fact that the Tanzimat was not based on a philosophy and that the modernization was perceived as an imitation of the western lifestyle, and that Western civilization was seen as arising from just formalism.

Keywords
Külhani Enteller/ Edipler, Tanzimat, New Ottomans, Westernization, Modernization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri