Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein’ın Betimleyici İndeksinin Test Edilmesi
(Gender Stereotypes in Management: Testing Schein’s Descriptive Index )

Yazar : Füsun ÇINAR ALTINTAŞ  & Ceyda KAVURMACI AYTAÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 199-208
163    116


Özet
Başarılı yönetici özellikleri erkek cinsiyeti ile özdeşleştirilmiş ve yönetici erkektir şeklinde kavramsallaştırma yapılmıştır. Ancak, yönetsel pozisyonlarda yer alan kadın sayısının artmasıyla birlikte yönetsel özelliklerin yalnızca erkeğe özgü olmadığı anlaşılmış ve cinsiyet rolleri ile yöneticilik özelliklerini araştıran çalışmalar hız kazanmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu çalışmada kadın ve erkeklerin başarılı yöneticiye ilişkin algılarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Kadın ve erkek katılımcılarının başarılı yönetici algılarının kadın ve erkek ile ne derece örtüştüğü Schein (1973)’ın Betimleyici İndeksi kullanılarak analiz edilmek istenmiştir. Sınıf içi korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde erkeklerin başarılı yönetici algısının kadınlara kıyasla erkekler ile kadınların başarılı yönetici algısının ise erkeklere kıyasla kadınlar ile örtüştüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyet Kalıp Yargıları, Schein Betimleyici İndeks, Yönetsel Kalıp Yargılar, Yönetici Özellikleri.

Abstract
Successful manager characteristics are identified with male gender and male manager. So, it is conceptualized as manager is male. However, with the increase in the number of women in managerial positions, it was understood that managerial characteristics were not only male gender specific and studies investigating gender roles and managerial characteristics gained momentum. In this study, it is aimed to analyze the perceptions of women and men about successful manager. It was aimed to analyze how successful manager perceptions of female and male participants overlap with men and women by using Descriptive Index of Schein (1973). Intraclass correlation was used and it was found that the successful manager perception of males overlap with men whereas the successful manager perception of females overlap with female.

Keywords
Gender Stereotypes, Schein Descriptive Index, Managerial Stereotypes, Manager Characteristics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri