Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kır Hayatı İle Kent Hayatı Arasındaki Göç İlişkisi
(The Changing Migration Relationship between Rural Life and Urban Life )

Yazar : Kutlay Yağmur SARIÇİÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 175-185
184    273


Özet
Nüfus, yaşamsal şartlar ve çevresel şartlar gibi nedenlerle yaşam alanları kır ve kent olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu farklılıklar bireyleri bir yaşam alanından iterken diğer yaşam alanına çekmektedir. Bu itme-çekme faktörlerinin etkisiyle aralarında göçler yaşanmaktadır. Bu çalışmada ise kırsal yaşam alanlarından kentsel yaşam alanlarına olan göçlerin nedenleri, kırsal yaşam alanının itici, kentsel yaşam alanının çekici yönleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle kır ve kent kavramlarının literatür taraması yapılmış sonrasında göç kavramı üzerinden kente olan göçlerin itici ve çekici yönlerine yer verilmiştir. Kısıtlı zaman nedeniyle kentin çekici kırın itici nedenlerinin neler olduğu ve toplumları nasıl etkilediğine dair uygulamalı alan çalışması yapmak mümkün olmadığı için çalışma literatür taraması yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Literatür taraması ile konu ve kavramlarla ilgili daha önce alanda yapılmış çalışmalar eleştirel bir bakış açısı ile incelenmiş ve bilimsel bilgiler çerçevesinde çalışma oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kır, Kent, Göç, Kırın İtici- Kentin Çekici Nedenleri

Abstract
Due to reasons such as population,life conditions and environmental conditions, the habitatsa re divided into two as rural and urban areas while these differences attract some individuals from one living space it pushes others away to other living spaces. Due to these push-pull factors, migrations are experienced between them. In this study, we tried to suggest the reasons for migrations from rural areas to urban living areas, the repulsive sides of rural life and the attractive aspects of urban life area. In this, context, first of all, the literatüre and the concepts of rural and urban were searched. Because of the limited time, it wasn’t possible to apply the applied field study on the reasons of the city’s pushy natüre and how it affects the communities. The literatüre review and the studies on the subjects and concepts in the field were examined with a critical point of view and the study was formed within the framework of scientific information.

Keywords
Countryside, City, Migration, Push and pull factors of rural and urban life

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri