Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkileri
(The Effects of Business Atmosphere on Organizational Commitment and Job Satisfaction )

Yazar : Nuran VARIŞLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 114-123
137    196


Özet
Bu çalışmada örgüt ikliminin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkileri konusu araştırılmıştır. Örgüt ikliminin, bir işletmenin kişiliği olarak da değerlendirilmesi konusuna yer verilmiştir. Ayrıca, örgütsel iklim çeşitleri olan samimi iklim, açık iklim, bağımsız iklim, babacan iklim, kapalı iklim ve kontrollü iklim kavramları incelenmiştir. Örgüt iklimi, çevresel ve kişisel değişkenlerin etkileşimi sonucu oluştuğu konusu açıklanmıştır. Örgütsel iklim çeşitleri; açık iklim, kapalı iklim, samimi iklim, babacan iklim, kontrollü iklim ve bağımsız iklim olmak üzere altı başlık altında incelenmekte ve bu çalışmada da örgütsel iklim türleri ele alınmaktadır. Örgüt ikliminin yani işletme atmosferinin pozitif bir şekilde algılanması, çalışanların daha çok başarıya odaklanmasında, iş tatminlerinin, etkinliklerinin ve verimliliklerinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada da örgütsel iklimin çalışanların iş tatminine etkileri incelenmiştir. Örgüt iklimi aynı zamanda çalışanların işletme içinde çalışılmasının nasıl olabileceği yönündeki beklentilerini açıklamakla birlikte bu konuda örgüt iklimi ve çalışanların ihtiyaçlarının önemi başlığı altında ele alınmıştır. Örgütsel bağlılık, işletmeler ve çalışanlar açısından en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla işletmeler tarafından oluşturulan örgüt iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Örgüt ikliminin daha çok geliştirilmesi, yaratıcılığın ve yeniliğin geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, örgütsel iklimin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkileri başlığı altında örgütsel iklimin farklı alanlara olan etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel İklim, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Çalışan Motivasyonu, İşletme Başarısı.

Abstract
In this study, the effects of organizational climate on organizational commitment and job satisfaction were investigated. Organizational climate is also considered as the personality of an enterprise. In addition, organizational climate types such as sincere climate, open climate, independent climate, paternal climate, closed climate and controlled climate were examined. Organizational climate, environmental and personal variables as a result of the interaction is explained. Types of organizational climate; open climate, closed climate, intimate climate, fatherly climate, controlled climate and independent climate are examined under six headings and in this study, organizational climate types are discussed. The positive perception of the organizational climate, ie the business atmosphere, is of great importance for the employees to focus more on success and to ensure their job satisfaction, efficiency and efficiency. Therefore, in this study, the effects of organizational climate on job satisfaction of employees were examined. The organizational climate also explains the expectations of how employees can work within the company, and the organizational climate and the importance of the needs of the employees. Organizational commitment is one of the most important elements for businesses and employees. Therefore, the effects of the climate created by the organizations on the organizational commitment are examined. Further development of organizational climate is of great importance in terms of developing creativity and innovation. In this study, the effects of organizational climate on organizational commitment and job satisfaction are examined.

Keywords
Organizational Climate, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Employee Motivation, Business S

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri