Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Güven ve Performansa Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Organizational Silence on Organizational Reliability and Performance: A Research in the Education Sector )

Yazar : Serhat ERAT  & Kurtuluş DEMİRKOL & Fatih PEHLİVAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 73-85
155    117


Özet
Değişen ekonomi, artan rekabet ortamı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme çabası örgütleri yeni arayışlara itmekte ve yapılandırmaktadır. Bu durum örgütler için yeni kavramların ortaya çıkmasına ya da daha önceleri ortaya konmuş ancak gerekli ilgiyi görememiş kavramların gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, örgütsel sessizliğin örgütsel güven ve performansa etkisi incelenmiştir. Araştırma öğretmenler üzerinde anket yoluyla elde edilen veriler yoluyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel sessizliğin alt boyutları ile örgütsel güven alt boyutları ve performans arasında ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel sessizlik, örgütsel güven, performans

Abstract
The changing economy, increasing competiton and the effort to keep up with technological developments push the organizations to new quests. This situation led to emergence of new concepts for the organizations or the concepts had been revealed before but which were not seen. In this study, the effect of organizational silence on organizational trust and performance is investigated. The research was conducted on the data obtained through the questionnaire, applied to the teachers. As a result of the research, the relationship between the sub-dimensions of organizational silence and organizational trust sub-dimensions and performance were determined.

Keywords
Organizational silence, organizational trust, performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri