Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketici Davranışları Çerçevesinde Ürün Ambalaj Renklerinin Algılanması: Genç Tüketiciler İle Bir Araştırma
(Perception of Product Packaging Colours in The Framework of Consumer Behaviours: A Research with Young Consumers )

Yazar : Nisan Gül TEKİNARSLAN  & Nil Esra DAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 159-174
125    133


Özet
Renkler algılamayı kolaylaştıran, duyguları harekete geçiren, davranışları etkileyen, önemli bir görsel iletişim unsurudur. Bunun farkında olan işletmeler, akılda kalmak, dikkat çekmek, merak uyandırmak, farklı olmak ve belirli bir algı yaratmak için ürünlerinde, ambalajlarında, markalarında ve birçok görsel unsurda renklerin ikna edici gücünden faydalanmaktadır. Renklerin anlamlarının iyi bilinmesi ve kültürel farklılıklara yönelik doğru seçilerek kullanılması, tüketicileri satın almaya itmek, algıyı artırmak, karar almayı kolaylaştırmak gibi çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmada ürün ambalajında kullanılan renklerin tüketiciler üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada 490 üniversite öğrencisine, kolayda örnekleme yöntemiyle yüz yüze anket uygulanmıştır. Çeşitli ürünlerin ve kavramların katılımcılara çağrıştırdığı renkler ve ürün ambalajlarında kullanılan renklerin etkileri hakkında veriler elde edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bulguların elde edilmesinde frekans analizi, iki farklı değişkeni karşılaştırmak için çapraz tablo analizi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda, tüketicilerin ürün ambalajında kullanılan renklerden etkilendikleri, bu renklerin ürünlerin akılda kalmasında etkili olduğu ve ambalajın renginden markanın diğer markalardan ayırt edilebildiği söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Renkler, Tüketici Davranışları, Algı, Ambalaj

Abstract
Colours are an important visual communication element that facilitates perception, acts emotions, affects behaviours. Enterprises that are aware of this make use of the persuasive power of colours in their products, packages, brands and in many visual elements in order to be keept in mind, attract attention, stimulate curiosity, be different and create a certain perception. Knowing the meanings of the colors well and using them correctly intended for cultural differences will provide great advantages such as pushing consumers to buy, increasing perception and facilitating decision making. In this study, the effects of the colours used in product packaging on consumers have been tried to researched out. In the research, 490 university students were applied face-to-face survey with convenience sampling method. Data were obtained about the colours that the various products and concepts reminded to the participants and the effects of the colours used in the product packaging. It has been identified that the data are not suitable for normally distributed. In order to obtain the finding, frequency analysis, to compare two different variables cross table analysis, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test were applied. As a result of these analyses, it can be said that consumers are influenced by colours used in product packaging, that these colours are effective in keeping the products in mind and the brand can be distinguished from the other brands by the colour of the packaging.

Keywords
Colours, Consumer Behaviours, Perception, Package

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri