Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Auditing of Participation Banks According to Interest-Free Banking Principles: Problems and Solution Proposals )

Yazar : Bahattin ERDEN  & Ramazan YANIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 186-198
138    468


Özet
Faizsiz finans sisteminde temel prensip olarak, kullanılan ürünler ve yatırım araçları faizsizlik prensibine dayanmaktadır. Küresel olarak hızlı bir gelişim gösteren faizsiz finans sistemi, dünya’ da 1960’ lar da modern anlamda ortaya çıkmış, ülkemizde de yaklaşık 35 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre de faizsiz finans sistemi, ülkemizde büyük aşama kaydetse de, nispeten geleneksel bankalara göre daha sonra ortaya çıkması, son yıllara kadar bu kurumlara bakış açısı ve yasal eksiklikler nedeniyle uygulama da, denetim alanında ve mevzuat hususunda eksiklikler mevcuttur. Bu çalışma da öncelikle İslami finans sisteminin dünyada ki tarihsel gelişimi ele alınacak. Global anlamda İslami finans sisteminin mevcut durumu ortaya konacak, daha sonra faizsiz finans sisteminin Türkiye’ deki tarihsel gelişimi, yıllar itibariyle katılım bankalarının bankacılık sektöründe payları analiz edilecek ve mevcut durumu değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde İslami finans sisteminin eksikliklerini tespit eden, ulusal ve uluslararası çalışmaların literatür taraması yapılacak, son bölümde ise yaşanan mevcut sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Katılım bankacılığı, Denetim, İslami Finans, İslami Denetim Standartları, Faiz

Abstract
As a basic principle in the interest-free finance system, used products and investment instruments are based on the principle of interest- free. Interest-free finance system, which shows a rapid development globally, emerged in the modern sense in the world in the 1960s and has a history of about 35 years in our country. In this period, interest-free finance system has made great progress in our country. however, due to the fact that they emerged later than relatively traditional banks, their perspective and legal deficiencies to these institutions until recent years. There are shortcomings in the field of auditing, application and legislation. In this study, Firstly the historical development of Islamic finance system in the world will be discussed. The current status of the Islamic financial system globally will be revealed. Then Islamic finance system in Turkey will be examined historical development. Share of participation banks in banking sector will be analyzed as of years and their current situation will be evaluated. Identifying the shortcomings of the Islamic financial system in the third chapter, literature review of national and international studies will be done. In the last section, about the current problems and solution suggestions will be given.

Keywords
Participation Banking, Auditing, Islamic Finance, Islamic Auditing Standards, İnterest

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri