Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern İşletmeler Açısından Girişimcilik ve İnovasyon Yönetiminin Önemi
(The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in terms of Modern Businesses )

Yazar : Erman KEDİKLİ  & Yeter DEMİR USLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 1-11
211    160


Özet
Küresel rekabet şartları, günümüz işletmelerinin hayatta kalabilmeleri için devamlı olarak kendilerini yenilemeleri, girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalarını artırmaya zorlamaktadır. Konu üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, sadece inovasyon ya da sadece girişimcilik kültür ve faaliyetlerinin bir örgütte var olması, küresel anlamda rekabet üstünlüğü sağlamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Yönetim, girişimcilik ve inovasyon odaklı faaliyetlerinin rasyonel ve etkin bir şekilde entegre edildiği bir organizasyonda; rekabet üstünlüğü sağlamak ve kar marjının yüksek tutulması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Çalışmada ulusal ve uluslararası şirketlerin tecrübe ettiği inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri incelenmiştir. Yenilikçi, girişimci ya da iyi bir yönetici olabilirsiniz; ancak bu statülerin gereklerini etkin bir şekilde yönetemezseniz, geçmişte yaşanmış başarısız tecrübeler gibi, başarısızlık da kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışmanın amacı, örgütlerin inovasyon, girişimcilik ve yönetim süreçlerinde olumsuz sonuçlarla karşılaşmamaları aksine rekabet avantajı elde etmeleri ve kar marjlarını yükseltmeleri adına önemli noktalara işaret etmektir.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, girişim, inovasyon, inovasyon ve girişimcilik ilişkisi, girişimcilik ve inovasyon yönetimi

Abstract
Global competition conditions force today’s businesses to adapt current conditions, to accelerate entrepreneurship and innovation focused workings for stay alive. Research works about this subject shows that a business fails to satisfy as long as just have innovation or just have entrepreneurship culture or activity. Businesses in which, activities focused on management, entrepreneurship an innovation are rationally and effectively integrated; providing competitive advantage and keeping high profit margin is an expected result. In this study, innovation and entrepreneurship activities of same national and international companies were investigated. You can be innovative, can be entrepreneur or can be a good manager, but if you can’t manage all these elements forcefully, as in the past your probability of failure will arise. Purpose of this study is to point out important stages in terms of achieving competitive advantage and increasing profit margins, as opposed to the negative consequences of innovation, entrepreneurship and management of organizations.

Keywords
Entrepreneurship, entrepreneur, innovation, innovation and entrepreneurship relationship, managing e

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri