Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üst Orta Gelirli Ülkelerde İşsizlik Histerisi Hipotezinin Test Edilmesi
(Testing of Unemployment Hysterisis Hypothesis In Upper Middle Income Countries )

Yazar : Betül Altay TOPCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 151-158
168    160


Özet
Literatürde geçici şokların işsizlik oranı üzerindeki etkisi, İşsizlik Histerisi Hipotezi ve Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi ile test edilmektedir. İşsizlik Histerisi Hipotezi’ne göre, ülke ekonomilerinde yaşanan geçici şoklar, işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir etki yaratmaktadır. Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi’ne göre de geçici şokların işsizlik oranı üzerindeki etkisi kalıcı değildir. Uzun dönemde şok sonrası işsizlik oranı eski seviyesine dönebilir. Histeri etkisinin varlığında işsizlik oranını azaltmak için etkin istihdam politika uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Bu çalışmada, 1991-2017 dönemi için, Üst Orta Gelirli Ülkeler’de İşsizlik Histerisi Hipotezi’nin geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu hipotezin geçerliliği, Birinci Kuşak Panel Birim Kök Analizi ile incelenmiştir. Panel Birim Kök Testi sonuçlarına göre, 1991-2017 dönemi için Üst Orta Gelirli Ülkeler’de toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı verileri kendi seviyelerinde durağandır. Serilerin birim kök içermediği bu ülkelerde İşsizlik Histerisi Hipotezi geçerli değildir, ancak Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi geçerlidir. Başka bir ifadeyle, ülke ekonomilerinde yaşanan krizlerin işsizlik üzerindeki etkisi kalıcı değildir.

Anahtar Kelimeler
İşsizlik Histerisi Hipotezi, Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi, Panel Birim Kök Testi.

Abstract
In the literature, the effect of temporary shocks on unemployment rate is tested with Unemployment Hysteresis Hypothesis and Natural Unemployment Rate Hypothesis. According to the Unemployment Hysteresis Hypothesis, temporary shocks have a lasting impact on the unemployment rate in the country’s economies. According to the Natural Unemployment Rate Hypothesis, the effect of temporary shocks on the unemployment rate is not permanent. In the long run, the post-shock unemployment rate may return to its former level. In the presence of hysteria, effective employment policy applications are needed to reduce the unemployment rate. The aim of this study is to test the validity of the Unemployment Hysteresis Hypothesis in Upper Middle Income Countries for the period 1991-2017. The validity of this hypothesis was examined by the First Generation Panel Unit Root Analysis. According to the results of the Panel Unit Root Test, for the period of 1991-2017, total unemployment rate and youth unemployment rate data are stable at their own level in Upper Middle Income Countries. The Unemployment Hysteresis Hypothesis is not valid in these countries where the series do not contain unit roots, but the Natural Unemployment Rate Hypothesis is valid. In other words, the effects of the crises in the country’s economies on unemployment are not permanent.

Keywords
Unemployment Hysteresis Hypothesis, Natural Unemployment Rate Hypothesis, Panel Unit Root Test.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri