Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çevresel Belirsizliğin Kaynak Bağımlılığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
(Effect Of Environmental Uncertainty On The Dependence Of Resource: A Research In Accommodation Business )

Yazar : Davut KARAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 25-45
146    192


Özet
Örgütler faaliyette bulundukları çevreden sürekli etkilenmektedirler. Aşırı rekabetten dolayı örgütler, çevresel faktörlerdeki değişimlere göre stratejik faaliyetlerini yeniden gözden geçirmek durumundadırlar. Kaynak bağımlılığı kuramına göre örgütler hiçbir durumda kendi kendine tamamen yeterli değildir. Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde çevresel belirsizlik durumlarının işletmelerin kaynak bağımlılığı stratejileri üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Türkiye genelindeki üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin üst düzey yöneticileriyle görüşülerek toplam 543 sağlıklı veri elde edilmiştir. Çevresel belirsizliğin, kaynak bağımlılığını yönetme eğilimini artırdığı; buradaki artışın en temel kaynaklarının ise çevresel belirsizlik faktörlerinden "hükümet ve politikalar" ile "teknoloji ve inovasyon" boyutu olduğu, çevresel belirsizliğin, algılanan kaynak bağımlılığını artırdığı; buradaki artışın en temel kaynaklarının ise çevresel belirsizlik faktörlerinden "hükümet ve politikalar" ile "teknoloji ve inovasyon" boyutu olduğu, çevresel belirsizliğin, yapısal kaynak bağımlılığını artırdığı; buradaki artışın en temel kaynaklarının ise çevresel belirsizlik faktörlerinden "hükümet ve politikalar", "ürün pazarı ve talep" ile "teknoloji ve inovasyon" boyutu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kaynak Bağımlılığı, Çevresel Belirsizlik, Turizm, Konaklama İşletmeleri

Abstract
Organizations are constantly influenced by the environment in which they operate. In such a case, due to excessive competition, organizations are obliged to rethink their strategic activities owing to changing environmental factors. According to the resource dependence theory, organizations are not completely self-sufficient in any case. The aim of this study is to determine the effects of environmental uncertainty on resource dependence strategies of enterprises. In this study; three, four and five star hotel general managers or senior executives were interwieved and was obtained a total of 543 healty data. It was found that environmental uncertainity increases the tendency to manage the resource dependency and the main reasons for the increase are the “goverment and politics” and “technology and innovation”, environmental uncertainity increases the perceived resource dependency and the main reasons for the increase are “goverment and politics” and “technology and innovation”, environmental uncertainity increases the structural resource dependency and the main reasons for the increase are “goverment and politics”, “product market and demand” and also “technology and innovation”.

Keywords
Resource Dependence, Environmental Uncertainity, Tourism, Accommodation Businesses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri