Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tercihli Ticaret Anlaşmalarında Menşe Kuralının Önemi
(Importance of Origin of Rules in Preferred Trade Agreements )

Yazar : Ümit Engin TEKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 12-24
161    178


Özet
Menşe bir eşyanın ekonomik milliyeti olarak tanımlanmaktadır. Eşyanın menşeinin ne olduğu o eşyaya uygulanacak tarife veya tarife dışı engellerin belirlenmesi açısından önemlidir. Eşyaya uygulanan işlem veya işçiliğin tamamının bir ülkede gerçekleşmesi durumunda menşei belirlemek ülkeler açısından sorun teşkil etmezken eşyaya uygulanan işlem veya işçiliğin birden fazla ülkede gerçekleşmesi durumunda eşyanın hangi ülke menşeli olacağı menşe kuralları ile belirlenmektedir. Menşe kuralları kapsamında esaslı dönüşüm kriterleri; tarife kuralı, katma değer kuralı, iki aşamalı dönüşüm kuralı ve teknik analiz kuralı olarak sınıflandırılmaktadır. Menşe kurallarının hangi kriterle hangi eşyayı kapsayacağı ülkeler arasında imzalanan tercihli ticaret anlaşmaları ile belirlenmektedir. Menşe kurallarının ülkeler arasındaki menşe kuralları bazı durumlarda ticaret artırıcı etki yaratırken bazı durumlarda ise korumacı bir ticaret politikasına dönüşebilmektedir. Bu çalışma menşe kurallarının ortaya çıkışının tarihsel sürecini, menşe kurallarının neler olduğunu ve tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında menşe kurallarının önemi ve üzerinde durulması gereken hususları incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Menşe, Menşe Kuralları, Tercihli Ticaret

Abstract
It is defined as the economic nationality of a goods of origin. The origin of the goods is important for determining the tariff and non-tariff barriers to the goods. In cases where the process or labor applied to the goods is carried out completely in a country, it is not a problem for the countries to determine the origin, but if the process or labor applied to the goods occurs in more than one country, the country of origin of the goods is determined by the rules of origin. Basic conversion criteria within the scope of rules of origin; tariff rule, value added rule, two-step conversion rule and technical analysis rule. Which criteria will be covered by the rules of origin are determined by preferential trade agreements signed between countries. The rules of origin of the rules of origin of countries have a trade-enhancing effect according to the product group and in some cases can become a protective trade policy. This study examines the historical process of the origin of the rules of origin, the rules of origin and the importance of the rules of origin under preferential trade agreements and the issues to be considered.

Keywords
Origin, Rules Of Origin, Preferential Trade

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri