Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Belediye Çevresel Hizmetlerinden Kadınların Memnuniyet Durumu Üzerine Bir Araştırma: Çorum Belediyesi Örneği
(Research on the Satisfaction of Women from the Municipal Environmental Services: The Case Study of Çorum Municipality )

Yazar : Güngör KARAKAŞ  & Fevzi DİKER & Ercan ONAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 131-142
391    101


Özet
Belediye hizmet kalitesi genellikle vatandaş memnuniyeti ile ölçülmektedir. Beklentiler doğrultusunda hizmet kalitesi kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Vatandaş memnuniyetini eğitim, gelir ve cinsiyet gibi pek çok değişken etkilemektedir. Bu çalışmada belediyenin çevresel hizmetlerinden kadınların memnuniyet durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında Çorum ilinde ikamet eden 414 kadın ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Kadınların belediye çevresel hizmetlerinden memnun olup olmama durumları altı farklı açıdan ele alınmıştır. Araştırmada değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile sınanmıştır. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığı için non-parametrik bir test olan Spearman's Rho korelasyon testi ve Mann Whitney U testi ile analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda belediyenin çevresel hizmetlerinden memnuniyet ile atık toplama faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca atıkların toplanma sıklığı, çevre cadde temizliği de anlamlı bulunmuştur. Yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre; genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun olan kadınlarla, memnun olmayan kadınlar arasında meslek, mahalle ve araba sahipliği bakımından anlamlı fark bulunmuştur (P<0.05). Katılımcıların %75’inin genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Belediye, Çevresel Hizmetler, Kadın, Memnuniyet, Çorum

Abstract
Municipal service quality is generally measured by citizen satisfaction. According to expectations, service quality varies from person to person. Citizens' satisfaction affects many variables such as education, income and gender. In this study, it was aimed to measure the satisfaction of women from municipal environmental services. In order to reach this aim, in 2018, face-to-face interviews were held with 414 women residing in Çorum province. Women's satisfaction with the municipal environmental services is addressed from six different perspectives. In the study, Kolmogorov-Smirnov test was used to test whether the variables were normally distributed. Since the variables were not normally distributed, a non-parametric test, Spearman's Rho correlation, and Mann Whitney U test were used for the analysis. As a result of the research, a significant relationship was found between satisfaction with the municipal services and waste collection activities. Besides, the frequency of waste collection and environmental street cleaning were also significant. According to Mann Whitney U test results; In general, there were significant differences in terms of occupation, neighborhood and car ownership with the satisfaction of municipal services (P <0.05). It was determined that 75% of the participants were satisfied with the services of the municipality in general.

Keywords
Municipality, Environmental Services, Women, Satisfaction, Çorum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri