Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hititlerde Tarımsal Üretimde Bazı Suçlara Karşı Yaptırımların İncelenmesi ve Türk Hukukuyla Karşılaştırılması
(Sanctions of Some Crimes in Agricultural Production in the Hittites and Comparison of Turkish Penal Code )

Yazar : Güngör KARAKAŞ  , Arif KUMAS  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2 Vol.5
Sayfa : 209-216
289    185


Özet
M.Ö. 2000’li yıllarda, Anadolu’nun önemli kültürlerinden olan Hitit ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Bu çalışmada, Hitit uygarlığının tarımsal üretimde sürdürülebilirliği nasıl sağladığı, tarım hukuku ile ilgili bazı yaptırımlar, mevsimlik işçilerde ücret ve tarımsal üretimde karşılaşılan bazı problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için, transkribe edilmiş, başlıca Hitit yasalarından faydalanılmıştır. Hititler döneminde tarım ürünleri başta buğday ve arpa olmak üzere birçok sebze ve meyvelerden oluşmaktaydı. Tarımsal üretimde iklimsel, coğrafi, düşman saldırısı ve çekirge zararlıları gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Genel olarak zirai üretimin yapıldığı işletmeler devlet denetiminde faaliyet gösteren çiftliklerdir. Bu çiftliklerde yapılan üretim, aile bireyleri, ‘NAM.RA’lar (devletin çiftliklere ücretsiz olarak dağıttığı köle/sivil tutsak) ve mevsimlik işçilerle yürütülmekteydi. Hititler, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için hukuki düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerde, hayvan ve tarımsal araç gereçlerin alım satımı, arazilerin işletilmesi ve/veya kiraya verilmesi gibi konulara yer verilmiştir. Bunlara ilave olarak, ekim alanlarının ateşe verilmesi, ekinlerin çalınması, meyve ağaçlarına el konulması ve arazi sınır ihlalleri gibi suçlara karşı yaptırımlar da yasal güvence altına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler
Hitit, Anadolu, Tarım, İşçi, Ücret, Kanun.

Abstract
B.C. The Hittite economy, one of the important cultures of Anatolia in the 2nd millennium, was based on agriculture and animal husbandry. In this study, it is aimed to examine how the Hittite civilization provides sustainability in agricultural production, some sanctions on agricultural law, wages in seasonal workers and some problems encountered in agricultural production. To achieve this goal, the transcribed Hittite Laws were utilized. During the Hittites period, agricultural products consisted mainly of wheat and barley. Problems such as climatic, geographical, enemy attack and grasshopper pests were encountered in agricultural production. In general, agricultural production facilities were state-controlled farms. Family members, NAM.RAS (slaves/prisoners in which the state distributed the farms free of charge) and seasonal workers carried out production on these farms. The Hittites made legal arrangements to ensure sustainability in agricultural production. These arrangements include the purchase and sale of animal and agricultural equipment, the operation and/or leasing of land. In addition, sanctions against crimes such as burning of crops, stealing of crops, confiscation of fruit trees and land border violations were also legally guaranteed.

Keywords
Hittite, Anatolia, Agriculture, Labour, Wages, Law.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri