Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küreselleşme Sürecinde Yerel Kimliğin Durumu
(The Local Identity in The Age Of Globalization )

Yazar : Eyyüp CEYLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2 Vol.5
Sayfa : 303-311
210    164


Özet
Küreselleşme, bireyler ve devletler üzerinde daha önce görülmemiş değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler gerek devletlerin idari yapılanmasında gerekse yönetim anlayışlarında ortaya çıkmaktadır. Bireyler üzerinde ise gündelik yaşamlarında yeni süreçlerle ve deneyimlerle kendisini göstermektedir. Küreselleşme sürecinde devletler ve bireyler ekonomik, çevresel, toplumsal, siyasi ve kültürel baskılara maruz kalmaktadır. Kültürel baskılar devletler açısından ulusal kimlik oluşturup oluşturamama noktasında ortaya çıkmaktadır. Küresel kültür, ulusal kimlik üzerinde aşındırıcı etkiler yaratarak homojen bir toplum oluşturma gayesindedir. Diğer yandan yerel kimlik, küreselleşmenin ve kültürel baskıların ortaya çıkardığı bir kavram olarak yeniden yaratım sürecindedir. Bu yeniden yaratım süreci; birincisi, küreselleşmenin sonucu olarak zaman-mekân sıkışmasıyla ortaya çıkmaktadır. İkincisi, devletlerin çevresel sorunlar ve güvenlik açısından yetersiz kalmasıyla bireyler üzerinde oluşan endişe sonucu kendisine yer bulmaktadır. Üçüncüsü, ulus-devletlerin neoliberalizmle birlikte ekonomide azalan hâkimiyetiyle toplumsal refahın azalması, buna dayanarak da yerel dinamiklerin artması şeklinde olacaktır. Dördüncüsü, küreselleşmeyle birlikte hızlanan göç olgusuyla, göç eden grupların kimliklerini korumaları ve yerel kimliklerini yeniden inşa etmesiyle öne çıkmaktadır. Beşinci ve son olarak da Berner’in “metropol ikilemi” kavramıyla önem kazanmaktadır. Sonuç olarak yerel kimlik, küreselleşmenin getirdiği zıtlıklar içerisinde küresel kimliğin karşısında, aynı zamanda onun yanında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Küresel Kültür, Yerel Kimlik

Abstract
Globalization have caused unprecedented changes on people and goverments. On the government level, these changes show up both on the administrative structure and on the management approaches. On the personal level, it manifests itself as new processes and new experiences in the daily life. During the process of globalization, goverments and people experience financial, environmental, social, political and cultural pressure. For the governments, cultural pressures rise concerning forming a national identity or not. Global culture aims to create a homogenous society by creating destructive effects on national identity. On the other hand, local identity is in the process of recreation as a concept which is created by the globalization and cultural pressures. This recreation process, firstly, occur as a result of globalization by time-space compression. Secondly, it finds itself a place as a result of anxiety which is caused by governments remain incapable on the environmental problems and security levels. Thirdly, it will take place as a result of arising of local dynamics which is caused by the decrease in the social welfare which occurs because of the decreasing dominance on economy of nation-states with the neoliberalism. Fourthly, it becomes prominent by the migration fact that is accelerated by globalization, by the identity protection and reconstruction of local identities of those who migrated. Fifth and the last, it gains importance by the “metropole dilemma” concept of Berner. As a result, local identiy, plays a part both oppose to global identity between all the contrasts that is brought by globalization; and at the same time it takes sides with it.

Keywords
Globalization, Global Culture, Local Identity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri