Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Perakende Sektöründe Mağaza Atmosferinin Satış Personeli Performansı Üzerine Etkiler: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma
(The Effects of Store Atmosphere Over Sales Personnel Perfomance: A Research on Readymade Clothing Sector )

Yazar : Gülsüm VEZİR OĞUZ  & Sahavet GÜRDAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 41-54
915    697


Özet
İşletmeler parçası oldukları topluma karşı bir sosyal fayda yaratmak durumundadırlar. Bu kapsamda çalışanların finansal kazançlarını artırmanın yanı sıra onların iş hayatındaki yaşam kalitelerini artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması da büyük önem taşımaktadır. Çalışma yaşamının insancıllaştırılması, başta işletmeler olmak üzere toplumdaki konuyla ilgili tüm etki gruplarının üzerine düşen bir görev olarak düşünülmelidir. Bu çalışmanın amacı perakende sektöründe mağaza satış personellerinin mağaza atmosferinden etkilenerek sergiledikleri performanslarının düzeyleri, nasıl değerlendirildiği ve bu değerlendirme kriterlerinin satış personelleri üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu ortaya koymaktır. Bu araştırmada; mağaza satış personellerinin, mağaza atmosferini değerlendirmeleri istenmiş ve bu atmosferin satış personelinin performansı üzerindeki etkileri betimsel tarama modeli ile analiz edilmiştir. Mağaza atmosferinin satış personelinin performansı üzerine etkileri incelendiğinden dolayı çalışma ilişkisel tarama modeline de dayanmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm satış personelinin mağaza atmosferinin değerlendiği 43 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde mağaza satış personelinin performanslarını değerlendirildiği 13 sorudan oluşmaktadır. Mağaza atmosferinin satış personelinin performansına etkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak mağaza atmosferinin satış performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Perakende Sektörü, Mağaza Atmosferi, Satış Personeli, Performans, Hazır Giyim Sektörü

Abstract
Being a part of society businesses are charged of providing them social benefit. Within this framework it is both crucial to coordinate the their business life quality of the workers and their financial gain. Regarding to the issue notably the workplaces and all the pressure groups should consider humanizing the working life as an assignment. The aim of this study is to reveal the level of the sales personnel performance after being affected by the store atmosphere, how it is evaluated and the effects of these evaluation criteria over the sales personnel. At this research; it is asked to the sales personnel to evaluate the store atmosphere and the effects of the store atmosphere over sales personnel is analyzed by descriptive survey model. Since the effects of the store atmosphere over sales personnel performance is examined the study is also based on relational screening model. At the research, as data collection tool survey form is used. The survey consist of two chapter. The first part is formed from 43 questions by which the sales personnel store atmosphere is evaluated. At the second part of the survey with 13 question the sales personnel performance is evaluated. In order to specify the effect of the store atmosphere over the sales personnel performance the multiple regression analysis is used. As a result, it seen that there is the effect of store atmosphere over sales personnel performance.

Keywords
Retail Industry, Store Atmosphere, Sales Person, Performance, Readymade Clothing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri