Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2014 Yerel Seçimlerinin Belediye Meclis Üyeliği Bağlamında Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri İle Değerlendirmesi: Hatay’da Bir Uygulama
(Evaluation of The 2014 Local Elections in The Context of Municipal Council Membership with Clustering and Multidimensional Scaling Analysis: An Application in Hatay )

Yazar : Abdullah Aydın    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2 Vol.5
Sayfa : 287-302
189    150


Özet
Bu çalışma Hatay ölçeğinde 2014 yerel seçimlerinin belediye meclis üyeliği bağlamında kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizleri ile değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu sayede Hatay iline bağlı ilçeler arasında farklılık ve benzerliklerin olup olmadığı, farklılık ve benzerlik var ise hangi ilçeler arasında yaşandığı ve bunun sebeplerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Yapılan hiyerarşik kümeleme analizi sonucunda Hatay’ın ilçelerinin 3 farklı küme altında toplandığı, bu kümelemeye Cumhuriyet Halk Partisinin durumunun sebep olduğu, hiyerarşik olmayan kümeleme analizine göre de ilçelerin 3 küme altında toplandığı ve Anova analizi sonucuna göre bu kümelemede en önemli etkenin yine Cumhuriyet Halk Partisinin durumunun olduğu tespit edilmiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizine göre, ilçelerin 2 boyutta gösterildiği, stres değerinin verileri %99 oranında açıkladığı ve bu analiz ile elde edilen sonuçlar ile gerçek sonuçlar arasında yüksek oranda uyum olduğu görülmüştür. Bunun yanında analize göre Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinin benzer algılanarak 1. boyutun ayrıştırıcıları olduğu, aynı şekilde Arsuz, Defne ve Samandağ ilçelerinin de kendi aralarında benzer kabul edildiği ve 1. boyutta önemsiz olarak değerlendirildiği, ikinci boyutta ise ilçeler arasında farklılıkların giderilerek benzer uzaklıklara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yerel Seçim, Hatay, Belediye Meclis Üyeliği, Kümeleme Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

Abstract
This study was conducted in order to evaluate the 2014 local elections on the Hatay scale in the context of municipal council membership by means of clustering and multidimensional scaling analysis. In this way, there are differences and similarities between the districts of Hatay province, if there is difference and similarity, it is aimed to determine the districts and the reasons of this. As a result of the hierarchical clustering analysis, the districts of Hatay were grouped under 3 different clusters and the clustering was caused by the situation of the Republican People's Party (CHP). It was found to be. According to the multidimensional scaling analysis, it was observed that the districts were shown in 2 dimensions, the stress value explained the data by 99%, and there was a high degree of agreement between the results obtained with this analysis and the actual results. In addition, according to the analysis of the Hassa, Kirikhan and Yayladagi districts are perceived to be similar to the 1st dimension, the same as the Arsuz, Defne and Samandağ districts are considered to be similar among them and considered to be insignificant in the 1st dimension, in the second dimension, the differences between districts have similar distances It was found to be.

Keywords
Local Election, Hatay, Municipality Council Member, Cluster Analysis, Multidimensional Scaling Analy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri