Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İstihdam ve Savunma Harcamaları’nın GSYH Üzerindeki Etkisi:1991-2016 Türkiye Örneği
(Defense spending in GDP and Employment Impact on: The Case of Turkey 1991-2016 )

Yazar : Celile ALTAY  , İbrahim Halil Sugözü  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2 Vol.5
Sayfa : 258-270
191    233


Özet
Bir ülkenin iktisadi anlamdaki güç ve başarısının en önemli göstergelerinden birisi ekonomik büyümedir. Ekonomik büyüme, bir ülkede belli bir dönem içerisinde üretilen toplam mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olan GSYH’da meydana gelen artıştır. Ekonomik büyümenin beraberinde istihdam artışını getirmesi beklenmektedir. Fakat bu beklentinin gerçekleşmemesi iktisatçılar arasında önemli bir tartışma alanı yaratmıştır. Her ülke tam istihdamı gerçekleştirmek ister. Tam istihdam, cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen herkesin iş bulabilmesi durumudur. Türkiye ekonomisinde savunma harcamaları geçmişten günümüze çeşitli nedenlerle önemli bir yer edinmiştir. Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkinin artırıcı mı azaltıcı mı olduğuna dair iki farklı görüş olan “Askeri Keynesci Yaklaşım” ve “Neo-Klasik Yaklaşım” şeklinde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1991-2016 yılları arasında savunma harcamaları ve istihdamın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Birim kök testi yöntemi, Johansen eşbütünleşme testi, FMOLS ve DMOLS eşbütünleşme tahmincileri yardımıyla açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Savunma Harcamaları, İstihdam, Birim Kök Testi, Eş bütünleşme Testi.

Abstract
One of the most important indicators of the economic power and success of an economy grows economically. Economic growth has increased in the GDP, Which is the monetary expression of total goods and services produced in a given period in a given country. Economic growth is expected to bring employment growth. But the realization of this expectation has created an important area of controversy among economists. Every country wants to realize full employment. Full emoloyment, everyone who wants to work at the current wage level can find jobs. Defense expenditure has an important place in Turkey's economy with the past to the present for several reasons. There are two different views on whether military spending reduces or enhances the impact on economic growth: the "Military Keynesian Approach" and the "Neo-Classical Approach". The aim of this study is to include Turkey in the 1991-2016 year defense spending and its impact on employment, economic growth, unit root test, Johansen cointegration test, explain and DOLS and FMOLS cointegration forecasters aid.

Keywords
Ekonomic Growth, Defense Spending,Employment,Unit Root Test Cointegration Tests.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri