Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Müşteri Değer Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Otomobil Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(The Relationship Between Consumer Perceived Value and Purchase Intention - An Empirical Study of Automobile Sector in Turkey )

Yazar : Osman ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 13-21
52    47


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki tüketicilerin otomobillere yönelik olarak algıladığı değerin satın alma niyetini nasıl etkilediğini anlamaktır. Otomotiv sektörü hem akademi hem de toplum için çekici bir konudur. Bu nedenle, şirketler müşteri değer algısı konusuna yönelerek ürünlerini otomobil kullanıcılarına tanıtmayı ve satmayı amaçlamaktadır. Araştırma modelinde müşteri değer algısı, tutum, güven, memnuniyet ve sadakat bulunmaktadır. Model, 209 kullanıcının anket verileriyle test edilmiştir. Bu çalışma, tüketicinin satın alma niyetini etkileyen müşteri değer algısının önemini göstermektedir. Tutum, güven, memnuniyet ve sadakatin tüketicinin satın alma niyetinde pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmadaki tüm değişkenler birbirleriyle anlamlı ve pozitif yönde ilişkilidir. Bu sonuçlar, otomobil sektöründe yöneticilerin aktif olarak müşteri değer algısını dikkate almaları ve yönetmeleri gerekliliğini göstermektedir. JEL Kodları: M31, L62

Anahtar Kelimeler
Müşteri Değer Algısı, Satın Alma Niyeti, Otomobil Sektörü

Abstract
The purpose of this study is to develop an understanding of how consumer perceived value CPV affect to purchase intention towards automobiles in Turkey. Automobiles are attractive for people and companies promote and sell their products to automobile users. Therefore, companies dwelt on CPV. Attitude, trust, satisfaction and loyalty are used as a mediator in research model. The model was tested and con?rmed with the survey data of 209 users in Trc3 region. This study presents the importance of CPV which affects consumer’s purchase intention. It was found that attitude, trust, satisfaction and loyalty are positively effective on consumer’s purchase intention. Consequently, in this study all variables are positively related to each other. These results suggest that marketers need to take into account and manage actively (CPV) in automobile sector. JEL Codes: M31, L62

Keywords
Consumer Perceived Value, Purchase Intention, Automobile Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri