Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uluslararası Sistemin Geleceğini Yapay Zeka Üzerinden Analiz Etmek
(Analyzing the Future of International System over Artificial Intelligence )

Yazar : Burcu TUGAY  Resul TUGAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 65-73
46    49


Özet
Yapay zeka temelde bilgisayar biliminin ürünü olmakla beraber biyoloji, psikoloji, fizik, uluslararası ilişkiler gibi birçok bilimi de etkilemektedir. Çoklu disiplin olarak uluslararası ilişkileri analiz düzeyleri üzerinden sistemin rekabet alanları, liderlerin eylemleri/hedefleri, güçlü askeri ordular oluşturmak, güvenliği artırmak, terörü azaltmak, suçluları yakalamak, bilgi teknolojilerinde üstün olmak, daha az maliyetle daha kazançlı edinimler elde etmek, işbirliği alanlarını genişletmek, ticarette rekabetin tırmanışı gibi pek çok öğeyi yapay zekanın etki unsuruyla ilişkilendirebiliriz. Yapay zeka sayesinde pek çok kazanımlarımız olsa da oluşabilecek riskler gerek bilim/akademi dünyasında ve gerekse günlük yaşamda toplumların tartıştığı öncelikli mesele olarak yerini muhafaza etmektedir. Bu makale, yapay zekanın uluslararası sistemde oluşturabileceği fırsatlar ve tehditleri yapay zekanın şuan ki gelişimini göz önüne alarak sistematik bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de gerek yapay zekanın kendi disiplini içerisindeki yerini iyi anlayabilmek gerekse görüşlerime katkıda bulunduğu için referans vermek için kaynakça kısmında da detaylandırdığım üzere kitap, dergi ve çeşitli elektronik kaynaklardan yararlandığımı ifade etmek isterim. Bilindiği üzere yapay zeka oldukça geniş bir alan olmakla birlikte öngörülmesi de güç bir alandır. Ancak geçmişten bugüne yapay zekanın gelişimine bakarak geleceğe yönelik yorumlar elde etmek de mümkündür. Tıpkı yapay zekanın bir sonraki adımını önceki verilere dayanarak oluşturması gibi.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Sistem, Analiz Düzeyleri, Yapay Zeka

Abstract
Artificial intelligence is mainly a product of computer science, but also affects many sciences such as biology, psychology, physics and international relations. We can associate international relations many elements with the influence of artificial intelligence, such as multi-disciplinary actions of the leaders, creating strong military armies, increasing security, reducing terrorism, catching criminals, being superior in information technologies, gaining more profitable acquisitions with less cost, expanding fields of cooperation. Although we have many achievements thanks to artificial intelligence, the risks that may arise are kept as a priority issue that societies discuss in the world of science/academia and daily life. This article aims to systematically address the opportunities and threats that artificial intelligence can create in the international system, taking into account the current development of artificial intelligence. In doing so, I would like to express that I use books, journals and various electronic sources as detailed in the bibliography section in order to give a good understanding of the place of artificial intelligence in their discipline and contribute to my views.. As it is known, artificial intelligence is quite a large area, it is also difficult to predict. However, from the past to the development of artificial intelligence is possible to obtain comments on the future. Just like artificial intelligence builds on the next step based on previous data.

Keywords
International System, Analysis Levels, Artificial Intelligence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri