Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Yönetim Politikalari Kurulunun Yapısal ve İşlevsel Boyutlarının İncelenmesi
(Investigation Of Structural And Functional Dimensions Of Local Government Policy Committee )

Yazar : Vedat YILMAZ  Ferit İZCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 74-83
49    43


Özet
Günümüz dünyasında meydana gelen değişim hızına ayak uydurmak için hızlı hareket edip etkin kararlar alabilen yönetim yapıları, devletler bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yüzden, söz konusu değişimlere duyarsız kalmayan ve dünya ülkeleri arasındaki konumunu belirlemeye çalışan Türkiye, çoğu zaman yönetimde tıkanmalara neden olan ve ağır maliyetli krizlerle sonuçlanan yönetim sistemini geride bırakmış, hızlı ve etkin kararlar alabilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapılmıştır. Yeni hükümet sistemiyle yönetsel yapıda çok radikal değişimler gerçekleştirilmiştir. Bunların başında da Cumhurbaşkanlığı teşkilatı gelmektedir. Bu teşkilat yapısı içinde oldukça profesyonel ve etkin çalışabilecek birimler yer almaktadır. Bu önemli birimlerden biri de Politika Kurullarıdır. Politika kurulları misyonlarına uygun çalıştıkları takdirde, çok önemli fonksiyonları yerine getirebileceklerdir. Bu nedenle, bu kurulların değişik açılardan ele alınıp olumlu ve olumsuz yönlerinin analiz edilmesi gerekir. Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında 10 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak oluşturulan Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ve özellikle bu kurullar arasında Yerel yönetimler ve kentleşme üzerine politikalar oluşturmak amacıyla kurulan Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun yapısal ve işlevsel boyutları analiz edilmiş, buna paralel olarak 6360 sayılı yasaya yönelik yapılan eleştiriler doğrultusunda, kurulun politika önerileri hazırlaması gerekliliği konuları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Yerel Yönetimler, 6360 Sayılı Yasa

Abstract
In today's world, the management structures that can move quickly to keep up with the pace of change and make effective decisions have become a must for the states. Therefore, Turkey, which is not insensitive to such changes and tries to determine its position among the countries of the world, has often left behind the management system, which leads to blockings in management and resulted in heavy cost crises, made a transition quickly and efficiently to the presidential government system that can make decisions. The new government system has carried out very radical changes in managerial structure. Foremost among these comes the presidency organization. In this organization, there are very professional and efficient units in the structure. In this organization structure, there are very professional and efficient units. One of these important units is the policy committees. If the policy boards work in accordance with their mission, they will be able to perform very important functions. Therefore, it is necessary to analyze the positive and negative aspects of these boards from different angles. In this study, evaluations are made to create policies on local governments and urbanization among the presidential policy committees and especially those boards created by the Official Gazette on July 10, 2018, under the presidency of the government system the structural and functional dimensions of the local Management Policy Committee established in order to be analyzed, in line with the criticism of the law numbered 6360, the necessity of preparing policy proposals.

Keywords
Presidential Policy Boards, Local Government Policies Board, Local Governments, Law No. 6360

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri