Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleştirilen Turizm Yatırımlarının TRC 3 Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Tourism Investments Performed by Public Sector in Terms of TRC 3 Region )

Yazar : Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ  Ayberk GÜÇLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 107-121
48    42


Özet
Küreselleşme ile insan hareketliliğinin artış göstermesi sonucu dinamik bir yapı kazanan turizm sektörü devletin düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Türkiye’de turizm sektörünün çeşitli politika ve planlamalar ile düzenlenmesinde temel bir aktör konumunda olan devletin turizm alanına yaptığı yatırımlar turizmin gelişmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan bölgelerin kalkınmasına öncülük edecek bazı yatırımların devletin eliyle gerçekleştirilmesi özel kesim yatırımlarının da gelişmekte olan bölgelere yönlendirilmesinde ve bu yatırımların uyarılmasında kilit bir rol üstlenmiştir. Ayrıca, turizm sektörünün ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlara karşı kırılgan bir yapıya sahip olması ve çeşitli yasal düzenlemeler gerektirmesi devletin turizmdeki rolünün önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kamu tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımları TRC 3 (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) bölgesi açısından yıllar bazında turizm sektörüne yapılan yatırımların diğer sektörlere göre payı, turizm yatırımlarının Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki durumu incelenmiştir. Yapılan araştırmalara göre kamunun TRC 3 bölgesine gerçekleştirdiği yatırımlarda düzenli bir trend olmadığı, yatırımların, turizm sektöründen çok ulaştırma, altyapı, eğitim, sağlık ve enerji gibi sektörlerde yoğunlaştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yatırım, Turizm, Kamu Sektörü, TRC 3 Bölgesi

Abstract
The tourism sector, which has gained a dynamic structure as a result of increasing human mobility by globalization, is frequently the subject of regulatory and supervisory activities of the governments. It has crucial importance that the state, which has a major actor with helding a variety of policy and planning regulations in the tourism sector, makes variety of investments for development of tourism. The realization of some investments by the hands of state that will lead the improvement of developing regions has also played a key role in directing private sector investments to the developing regions and stimulating these investments. Furthermore, the fact that the tourism sector has a fragile structure against economic, social, cultural and political problems and requires various legal regulations reveals the importance of the role of the state in tourism. In this study, tourism investments held by the public sector in Turkey TRC 3 (Mardin, Batman, Siirt and Sirnak) region in terms of evaluating statistically by years, relative sharings to other sectors of investments in the tourism sector, with examining the tourism investment positions of Mardin, Batman, Siirt and Şırnak province and will bring forward some proposals for improving in the field of tourism investments. According to the researches, it is seen that there is no regular trend in the investments made by the public sector in TRC 3 region and investments are concentrated in the sectors such as transportation, infrastructure, education, health and energy instead of tourism sector.

Keywords
Investment, Tourism, The State, TRC 3 Region.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri