Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İş Streslerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
(The Effect of Job Stresses on The Intention to Leave in Healthcare Workers at Elazığ 112 Emergency Health Services Stations )

Yazar : Eray Ekin SEZGİN  Muhammet DÜŞÜKCAN, Enes KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 122-131
48    35


Özet
Küresel rekabet ortamında işletmelerin iş yapısına bağlı olarak ortaya çıkan yeni iş tanımları, çalışma yaşamındaki stresi ve buna bağlı işten ayrılma niyetini incelenmesi gereken bir konu olarak öne çıkartmaktadır. Özellikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının hasta/yaralılara anlık müdahale etmek zorunda kalması, çok fazla stres yaşamalarına sebep olmakta ve bu durumun işten ayrılmalarına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışma ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının iş stres düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanları, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bu istasyonlarda toplam 506 sağlık çalışanı istihdam edilmektedir. Hedef ana kütleye ulaşmanın içerdiği zorluklar nedeniyle; hedef daraltılmış ve random yöntemine göre ana kütle tanımlama yoluna gidilmiştir. Ulaşılabilir ana kütleyi yaklaşık 219 çalışanın temsil edeceği düşünülmektedir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze anket tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan başlıca analizler; betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizleri ve regresyon analizleri şeklindedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda, çalışanların iş stres düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş Stresi, İşten Ayrılma Niyeti, 112 Acil Sağlık Hizmetleri

Abstract
New job descriptions having appeared based on the working structures of the businesses within the global competition circle have brought the stress in the work life and consequential tendency for releasing to the fore as an issue that needs studying. In particular, the fact that healthcare workers working in 112 Emergency Health Services Stations have to intervene immediately to patients/casualties causes them to experience a lot of stress and this may cause them to intention to leave from organization. In this context, the aim of this study was to determine the effect of job stress levels of healthcare workers who work in 112 Emergency Health Services Stations on the intention to leave. Elazığ Healthcare Workers who work in 112 Emergency Health Services Stations constitute the universe of the research. According to the data obtained from the Elazığ Provincial Health Directorate, a total of 506 health workers are employed in these stations. Due to difficulties in reaching the target population universe, the target was narrowed and the main method was defined according to the random method. It is thought that it will represent the accessible mass of approximately 219 employees. . In this study, the quantitative research method has been used and data obtained through the face-to-face survey technique. In this study, the main statistical analyses used are descriptive statistics, reliability analysis and regression. As a result of the regression analysis, it was determined that the job stress levels of the employees had an effect on the intention to leave.

Keywords
Job Stress, Intention to Leave, 112 Emergency Health Services

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri