International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş - TÜRKİYE  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSeval ELDEN ÜRGÜP & M. Mustafa KISAKÜREK  
Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Üretim Maliyeti Hesaplamasına Etkisi ve Bir Uygulama
Sayı 10, s.1-19

The Impact of Adaption Turkish Accounting Standards on Calculating Production Cost and An Implication
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AKBEN  
3 Boyutlu Yazıcılar ve Tedarik Zincirine Etkileri
Sayı 10, s.20-35

3 Dimensionel Printing and Its Impact on The Supply Chain
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Eren ALPER & Gürçem ORANSAY & Fındık Özlem ALPER  
Reel Efektif Döviz Kurlarının Durağanlığı: 15 AB Ülkesi ve Türkiye
Sayı 10, s.36-44

Stationarity Of Real Effective Exchange Rates:15 EU Countries And Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet ÖNAL & İsmet GEDİK & Murat MAT  
İş Yeri Eğitimi Gören Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşverenlerin Bakış Açısıyla Mesleki Yeterliliklerinin İncelenmesi: Osmaniye İlinde Bir Uygulama
Sayı 10, s.45-55

Inspecting The Professional Competence of Commerce High School Students With Respect To Opinions of Employers : An Application On Osmaniye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin Eray KIRDIM  
Uluslararası İnsancıl Hukukun Silahlı Çatışmalara Uygunalabilir Bazı Kurallarına İlişkin Yorumlar
Sayı 10, s.56-63

Comments on Some Rules Applicable to Armed Conflicts Under International Humanitarian Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Ebru MAVİ  
Erkek Yoğun Mesleklerde İstihdam Edilen Kadın Personelin Mesleki Cinsiyetçilik Açısından Değerlendirilmesi
Sayı 10, s.64-72

Evaluation of Women Personnel Who Worked in Male Exercise Professions For Professional Sexuality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ambreen MAZHAR  
Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Çekicilik
Sayı 10, s.73-86

Big Five Personality Traits and Organizational Attractiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Zeki DEMİR & Çağrı YILMAZ  
İşe Alım Öncesi Testleri ve Firma Performansı
Sayı 10, s.87-96

Pre-Employment Tests And Firm Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal SOLAK & Emin YÜREKLİ & Ahmet Fethi DURMUŞ  
Mükelleflerin (İşletmelerin) Muhasebe Meslek Mensuplarından Aldıkları Hizmetler ve Beklentilerinin İncelenmesi: Denizli İli Örneği
Sayı 10, s.97-105

Examination of Services and Expectations of Taxpayers (Businesses) from Accounting Professional Members: Example of Denizli Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin ERENDOR  
The Review of the Article of Feminism, Imperialism and the Mission of International Law by Orford, A.
Sayı 10, s.106-111

The Review of the Article of Feminism, Imperialism and the Mission of International Law by Orford, A.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut EKİYOR & Selman KIZILKAYA  
Aile Yapısının Girişimcilik Üzerine Etkisi: Eczacılar Örneği
Sayı 10, s.112-123

Effect of Family Structure on Entrepreneurship: Pharmacists Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami KALAYCI  
Belediyelerin Sosyal Hizmetlerin Sunumuna Yönelik Yasal Sorumlulukları
Sayı 10, s.124-129

Legal Responsibilities Of The Municipalities For Performing Social Service
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba BÜYÜKBEŞE & Bülent YILDIZ  
The Effect Of Innovation Capacity on Innovation Performance on Companies
Sayı 10, s.130-137

The Effect Of Innovation Capacity on Innovation Performance on Companies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhan CAN  
Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeni Boyutları
Sayı 10, s.138-146

New Dimensions of Sustainable Development
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül ÇİFTCİ  
Türkiye’de Toplumsal Kültürün Örgütlerde İhbarcılık Üzerine Etkisi: Hofstede’in Kültürel Boyutlar Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme
Sayı 10, s.147-166

Effects of Social Culture in Turkey on Whistleblowing in Organizations: An Evaluation in the Context of Hofstede’s Cultural Dimension Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra KUTLU & Durmuş SEZER & Umut Tolga GÜMÜŞ  
BITCOIN Fiyatları Google Trend Verileri ile Tahmin Edileblir mi? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Karşılaştırılması Üzerine Bir Örnek
Sayı 10, s.167-177

Can BITCOINS’ Prices Be Predicted By Google Trends Data? An Example of Turkey With Comparison of USA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin GÖNEN & Mithat RASGEN  
Türkiye’de 2006-2016 Yılları Arasında Muhasebe Standartlarına İlişkin Erişime Açık Olarak Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Metodolojilerinin İncelenmesi
Sayı 10, s.178-187

Examination of Methodologies of Graduate Theses Published Between Years Of 2006 - 2016 That Are Open Access
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze Ebru ÇİFTÇİ  
Örgütsel Ustalık Çalışmalarının Personel Güçlendirme Üzerinde Etkisi
Sayı 10, s.188-202

The Effect Of Organızatıonal Ambıdexterıty Studıes On Personnel Empowerment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri