Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş - TÜRKİYE  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra DOĞAN  
İşbölümü & İşbirliği Kavramlarına Smith ve Marx Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Sayı 11, s.1-21

A Comparative Approach to Concepts of Divison of Labour & Colloboration on the Perspectives of Smith and Marx
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Giray ÖZGÜL  
Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye Büyükşehir Belediye Sistemine Yansımaları
Sayı 11, s.22-30

The Reflections of New Regionalism Approach on Turkish Metropolitan Government System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar YILMAZ  
Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği
Sayı 11, s.31-38

A Research on Returning Homeland of Ahıska Turks: The Case of Kazakhstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKSARAYLI & Osman PALA  
Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısına Göre Performans Sıralama, Kümeleme Ve Verimlilik Analizi
Sayı 11, s.39-54

PRODUCTIVITY AND CLUSTERING ANALYSIS AND PERFORMANCE RANKING ACCORDING TO CAPITAL STRUCTURE IN TURKISH BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
Bolivarizm: Chavez’in 21.Yüzyıl Sosyalizmi
Sayı 11, s.55-63

Bolivarianism: Chavez’s 21st Century Socialism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda BÜLÜÇ & Okan ÖZKAN, & İsmail AĞIRBAŞ  
Oran Analizi Yöntemiyle Özel Hastane Finansal Performansının Değerlendirilmesi
Sayı 11, s.64-72

Evaluation of Private Hospital Financial Performance by Ratio Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU & Bihter ÇİNKAY  
Pazarlama İletişiminde Ünlü Onaylayıcı Kullanımı: Ünlüler Markalara Nasıl Yardım Ediyor?
Sayı 11, s.73-80

Use of Celebrity Endorsement in Markating Communication: How do Celebrities Help?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YALÇINKAYA & Vedat KAYA  
Nominal Negatif Faiz Oranı Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: İlk Kanıtlar (2000q1-2016q4)
Sayı 11, s.91-105

The Effects of The Nominal Negative Interest Rate Policy on Economic Growth: Early Evidences (2000Q1-2016Q4)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül ÇİFTCİ & Yavuz ÇİFTCİ  
Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık
Sayı 11, s.106-125

Whistleblowing in the Framework of Accounting Profession Ethics Regulations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre SAVUT  
Alan Siaroff’un Tipolojisi Işığında 1946'dan Günümüze Türkiye'nin Siyasal Parti Sistemi
Sayı 11, s.126-140

The Politicalparty System Of Turkey From 1946 To Present in The Light Of Siaroff's Typology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu SUNAR CANKURTARAN & Ferahşan Yaprak GENÇKAYA  
Suriye Krizi Bağlamında Obama Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Değişen Güvenlik Ortaklığı
Sayı 11, s.141-150

Obama Term Turkey-US Relations and Changing Security Partnership in The Context of Syria Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YILDIRIM  
Behavioral Finance or Efficient Market Hypothesis
Sayı 11, s.151-158

Behavioral Finance or Efficient Market Hypothesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Bilgin SARI  
Endüstri İşletmelerinde Ar-Ge Projelerini Öncelik Sıralamasında Entropi Ağırlıklı TOPSİS Yöntemine Dayalı Çok Kriterli Bir Analiz
Sayı 11, s.159-170

Priority Range of R&D Projects In Industrial Enterprises Multi Criteria Desicion Making Analysis Based On Entropy-Weighted Topsis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin DALKILIÇ  
2006-2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Muhasebe Sınav Sorularının İstatistiksel Analizi
Sayı 11, s.171-181

Statistical Analysis of 2006-2016 Public Personnel Selection Examination (PPES) A Group Accounting Exam Questions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ÇELİK & Tahir AKGEMCİ & Zehra Nur SANİOGLU & Hande Ulukapi YILMAZ  
Evaluatıon Of Personal Atrıbutes Of X, Y And Z Generatıons Accordıng To Human Resources Management
Sayı 11, s.182-188

Evaluatıon Of Personal Atrıbutes Of X, Y And Z Generatıons Accordıng To Human Resources Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Kaya DÜNDAR  
Akdeniz’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Stratejisi
Sayı 11, s.189-199

Sustainable Development And Strategy In The Mediterranean Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem AKIN  
Leadership Styles’ Importance On The Organisational Innovation And Creativity
Sayı 11, s.200-213

Leadership Styles’ Importance On The Organisational Innovation And Creativity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyir TURAN & Merve LEVENT & Kezban ÖZTÜRK  
Türkiye Ekonomisinde Tarıma Verilen Değerin Değişimi
Sayı 11, s.214-223

Change Of Agricultural Value In Turkish Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol BÜYÜKDOĞAN & Şeref ARSLANOĞLU  
Lise Müdürlerinde Liderlik, Liderlik Düzeylerinin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi (Konya İli Örneği
Sayı 11, s.224-234

Leadership in School Director, The Effect of Motivation of Teachers of Leadership Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi Mustafa ŞEN & Çağla ÇETİNKAYA  
İnovasyonun Küçük Ölçekli Otel İşletmelerinin Performansına Etkisi: İstanbul Örneği
Sayı 11, s.235-243

The Impact Of Innovation On Business Performance Of Small Scale Hospitality: The Case Of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işık AKIN  
Finansal Hizmetlerde Kurumsal Yönetim
Sayı 11, s.244-250

Corporate Governance in Financial Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak ERYILMAZ & Cem YÜCETÜRK  
Yeşil Yıldız Uygulamasını Konu Alan TV Spotu Üzerinde Göstergebilimsel Bir İnceleme
Sayı 11, s.251-263

The Semiotic Method on the TV Spot For Green-Star Practice
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ÇELİK & Muhammad RASHID & Tahir AKGEMCİ & Akın ABUL  
Comparsıon Of Human Resource Management Functıons: Pakıstan And Turkey
Sayı 11, s.81-90

Comparsıon Of Human Resource Management Functıons: Pakıstan And Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri